Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 31.03.2009. lēmumu Nr. 4888 “Par zemesgabala Dzintara ielā 45 (kadastra Nr. 0100 108 0085) un Dzintara ielā 45A (kadastra Nr.0100 108 2066) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Zemes gabala atļautā izmantošana: dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem un ielas teritorija.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Arhteko”, adrese: Rīgas raj., Ādažu nov., Kadaga 10-75, LV-2103, tālr. 29697033.

Rakstiskus priekšlikumus no 20.04.2009. līdz 06.05.2009. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra 1.stāvā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800.


Rīgas domes lēmums

Darba uzdevums
Teritorijas robeža

0 Patīk
1193 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts