Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Starptautisko projektu nodaļa strādā pie vienotas projektu pārraudzības sistēmas ieviešanas visos Latvijas reģionos, veidojot kopēju informatīvo un statistikas bāzi, kas bagātinātu ne tikai vienotu projektu vadības pieredzi, bet arī vairotu Latvijas pašvaldību un to institūciju konkurētspēju, pretendējot uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Eiropas fondu un programmu pieejamība devusi Latvijas pašvaldībām iespēju realizēt Eiropas līdzfinansētus projektus, un šo projektu vadīšana kļuvusi par vienu no pieprasītākajām prasmēm darba tirgū. Kopš 2003.gada beigām Rīgas pašvaldībā darbojas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Starptautisko projektu nodaļa, kuras uzdevums ir vadīt un koordinēt darbības, kas saistītas ar ārējā finansējuma piesaistīšanu Rīgas pašvaldībai.

2001. gadā tika uzsākts darbs pie Rīgas reģiona projektu datu bāzes izveides (turpmāk tekstā – Projektu vadības sistēma), kas pašlaik ir viena no labākajām Baltijas reģionā. Sistēma ir balstīta uz Eiropas Komisijas apstiprināto „Projektu vadības ciklu” un ļauj ērti kontrolēt un pārraudzīt visu projektu vadības gaitu.

Sākot ar 2004.gadu šīs sistēmas būtiska pilnveidošana un paplašināšana tika veikta Interreg III C projekta E-pipelines ietvaros, taču iepriekšējo gadu laikā Projektu vadības sistēmas izveidei, ieviešanai un uzturēšanai kopumā ir piesaistīts vairāku Eiropas Savienības projektu finansējums, tādējādi nodrošinot tās nepārtrauktu uzlabošanu.

Jāatzīmē, ka E-pipelines ir pirmais Interreg III C projekts, kurā kāda no Baltijas pilsētām kļuva par vadošo partneri – šajā gadījumā tā ir Rīga.

Pašlaik Projektu vadības sistēma ir nozīmīgs Rīgas domes projektu vadības instruments, kas nodrošina Rīgas domes iestāžu projektu pārvaldību no projektu ideju identificēšanas līdz projektu stratēģiskai plānošanai, ietverot sevī gan projektu ieviešanu gan uzraudzību.

Viens no galvenajiem Projektu vadības sistēmas mērķiem ir nodrošināt viegli lietojamu, visiem pieejamu un caurspīdīgu sistēmu Rīgas domes projektu pārvaldīšanā. Strādājot ar šo sistēmu, tiek būtiski ietaupīts laiks, nodrošināts pārskats par projekta aktivitātēm un finanšu resursu izlietojumu.

Projektu vadības sistēma nodrošina visas ar projektu ieviešanu saistītās darbības, informācijas dokumentēšanu no projekta apraksta līdz finanšu dokumentu uzglabāšanai skenētā veidā. Šī informācijas pieejamība nodrošina visu līmeņu Rīgas domes amatpersonām un iestādēm Rīgas domes institūcijās ieviešanā esošo projektu pārvaldību un pārskatāmību.

Mūsu Projektu vadības sistēma ir atzīta kā ļoti veiksmīga starptautiskā un nacionālā līmenī. Tā ir iztulkota vadošajās Eiropas valodās un to praktiski var pielāgot jebkurai jaunai valodai divu dienu laikā.

Rīgas domes speciālisti šobrīd strādā pie elektroniskās rokasgrāmatas, kas kalpos kā ceļvedis projektu ieviešanā, izmantojot Projektu vadības sistēmu.

Šī Projektu vadības sistēma ieviesta Latgales reģionālajā attīstības aģentūrā, Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Stokholmas pilsētas domē un Randers pašvaldībā Dānijā. Pašlaik tiek slēgti sadarbības līgumi par projektu vadības sistēmas ieviešanu Vidzemes attīstības aģentūrā un Zemgales reģionālās attīstības aģentūrā.

Tagad sistēma ir pieejama ikvienai institūcijai, kas redz praktisku nepieciešamību uzlabot projektu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības gaitu. Interesanti, ka mūsu pieredzi pārņem un brauc mācīties projektu vadītāji no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Moldāvijas, interesi izrādījusi arī Turcija.

Šobrīd kopā ar Banku augstskolu tiek izstrādāta mācību programma projektu vadīšanā, kas ietvers arī ievadkursu Projektu vadības sistēmas izmantošanā.

Kā paskaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļas vadītājs Mareks Zeltiņš, Projektu vadības sistēma varētu kļūt par lielisku instrumentu biznesa konsultantiem un uzņēmējiem. Publiski pieejamā informācija sistēmas mājas lapā projekti.latreg.lv faktiski ir datu bāze ikvienam, kas vēlas izsekot, kādi projekti ar ES finansējuma piesaisti šobrīd tiek īstenoti Rīgas pašvaldībā. Perspektīvā šāda informācija attiecīgajās reģionu attīstības aģentūru mājas lapās būs pieejama arī par citu reģionu pašvaldību projektiem.

“Tā ir lieliska iespēja konsultantiem piedāvāt savus pakalpojumus atskaišu sagatavošanā, sabiedrisko attiecību aktivitāšu plānošanā, projektu auditā, jo sistēma pieļauj to veikt arī attālināti, izsekojot visai dokumentu plūsmai elektroniski,” uzsver M.Zeltiņš.

Pašlaik Rīgas reģiona projektu vadības sistēmas datu bāzē ir atrodama informācija par aptuveni 1000 projektiem, kas tiek plānoti, tikuši realizēti vai kuru ieviešana notiek šobrīd. Tā ir iespēja uzņēmējiem pretendēt uz projektu ietvaros izsludinātajiem konkursiem, piedāvāt savus konsultāciju vai audita pakalpojumus.

“Projektu vadības sistēma atspoguļo pašvaldību vajadzības un paver sadarbības iespējas. Pateicoties piecu gadu pieredzei tās ieviešanā, mēs šobrīd varam apzināti teikt, ka ir izdevies izveidot mehānismu, kas ļauj sekot visam projektu ieviešanas ciklam un runāt vienotā projektu valodā”, rezumē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes vadītājs Igors Graurs.

0 Patīk
1157 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts