Projekta „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās (HERITPROT)” lokālie forumi un noslēguma diskusija

Rīgā, 28.08.2014. tiks organizēti pēdējie – astotais un devītais, lokālie forumi projekta „Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction System” ietvaros. Projekta ieviešanas laikā tika plānoti 9 lokālie forumi, kuru mērķis ir aktualizēt ugunsdrošības jautājumus vēsturiskajā centrā, dalīties ar citu partneru pieredzi un nodrošināt zināšanu pārnesi reģionālā līmenī jomas speciālistiem. Lokālajos forumos piedalīsies dalībnieki, kuri pārstāvēs gan pašvaldības iestādes, gan arhitektu birojus, gan ar ugunsdrošības jomu saistītas iestādes.

Lokālie forumi tiks organizēti Rīgā, Amatu ielā 4, 4.stāvā 416.kabinetā.

Astotais lokālais forums paredzēts no plkst.13.00 līdz 15.00, kura laikā plānota diskusija par rīcības plānu ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā.

Devītais lokālais forums paredzēts no plkst.15.00 līdz 17.00 un tā laikā plānota diskusija par Projekta partneru izstrādāto kopējo labās prakses rokasgrāmatu.

0 Patīk
1613 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts