Rīdziniekiem iespēja veidot pilsētas attīstības plānus

Kopš pagājušā gada Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (departaments) ir uzsācis darbu pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par teritorijas plānojumu un tā nozīmi pilsētas attīstībā, kā arī nodrošinātu pilnvērtīgas Rīgas iedzīvotāju iespējas piedalīties plānošanas procesā, departaments sadarbībā ar citām Rīgas domes struktūrvienībām un institūcijām jau šobrīd organizē iedzīvotāju sanāksmes dažādās Rīgas apkaimēs.

Šis ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem, kura mērķis ir iepazīstināt rīdziniekus ar jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesu, sniegt iespēju līdzdarboties tā izstrādē, prezentēt socioloģiskās aptaujas rezultātus apkaimju griezumā, kā arī iepazīstināt ar galvaspilsētas stratēģijas līdz 2030.gadam projektu.

Līdz šim notikušas jau 14 sanāksmes Rīgas apkaimēs, kurās aktīvi piedalījušies Rīgas iedzīvotāji no dažādām apkaimēm. Sanāksmju laikā iedzīvotāji ne tikai izsaka ierosinājumus par savas apkaimes un pilsētas iespējamo attīstību, bet arī saņem atbildes uz interesējošajiem jautājumiem no Rīgas domes struktūrvienību un citu institūciju speciālistiem. Līdz šim izrādītā rīdzinieku aktivitāte liecina par to, ka ir svarīgi iesaistīt iedzīvotājus jau sākotnējā plānošanas procesā, jo tas veicina ne tikai kvalitatīvāku plānošanas dokumentu izstrādi, bet arī iedzīvotāju kopības un piederības sajūtu savai apkaimei, kā arī skaidro iedzīvotāju atbildību par savas apkaimes, pilsētas attīstību, lai tā var funkcionēt kā vienots veselums.

Līdz šā gada 3.decembrim plānotas vēl 4 tikšanās, tādēļ aicinām ikvienu iedzīvotāju izmantot iespēju un piedalīties apkaimju sanāksmēs, lai kopīgi veidotu pilsētas attīstības plānus!

Nākamās sanāksmes plānotas šādās apkaimju grupās:
26.novembris plkst. 18:00, Maskavas forštate, Ķengarags. Rīgas 75.vidusskolā, Ogres ielā 9,
28.novembris plkst. 18:00, Brasa, Grīziņkalns. Rīgas Centra Humanitārā vidusskolā, Kr.Barona ielā 97a,
3.decembris plkst 18:00, Avoti, Centrs, Vecrīga. Rīgas 40.vidusskolā, ēkā Akas ielā 10.

Diskusijā par apkaimju attīstības jautājumiem, pilsētas plānotājiem ir svarīgi identificēt konkrēto apkaimju vajadzības, attīstības tendences, apdzīvojuma struktūru, apkaimju centru atrašanās vietas, kā arī noskaidrot iedzīvotāju nākotnes vajadzības un vēlmes. Veiksmīgas sadarbības rezultātā, izstrādājot teritorijas plānojumu, tiks pieņemti tādi risinājumi, kas nodrošina vienlīdzīgas un savstarpēji saskaņotas pilsētas telpas izmantošanas iespējas visām pilsētas attīstībā iesaistītajām pusēm.

Twitter: @rdpad
Facebook: https://www.facebook.com/RDPilsetasattistibasdepartaments

0 Patīk
1415 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts