Rīgā stājušās spēkā izmaiņas lodžiju aizstiklošanā

Līdz ar jauno Rīgas teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanu ir stājušās spēkā izmaiņas lodžiju aizstiklošanā, kas vienkāršo saskaņošanas kārtību – lodžiju aizstiklošanai otrās un trešās grupas ēkās nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti, ja aizstiklošana tiek veikta atbilstoši pašvaldības apstiprinātajai lodžiju aizstiklošanas paraugskicei tipveida dzīvojamām ēkām.

Rīgas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 20. pielikumā “Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku lodžiju aizstiklošanas risinājumi” ir pieejami sērijveida dzīvojamo ēku (103., 104., 119., 464., 467. un 602. sēriju) lodžiju aizstiklošanas arhitektoniskās skices ēku vienota vizuālā koptēla nodrošināšanai.  Vienojoties Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā, sērijveida dzīvojamās ēkas kopīpašnieki var izvēlēties TIAN piedāvāto skici vai izstrādāt individuālu ēkas lodžiju aizstiklošanas risinājumu. Pirmajā gadījumā nav jāizstrādā būvniecības dokumentācija un ar iesniegumu nav jāvēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (RD PAD). Otrajā gadījumā ir jāpieaicina sertificēts arhitekts, kurš izstrādās ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes aizstiklojuma skici, kura jāsaskaņo RD PAD, iesniedzot paskaidrojumu rakstu ēkas daļas atjaunošanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Abos gadījumos katrs dzīvokļa īpašnieks var veikt savas lodžijas aizstiklošanu sev vēlamā laikā. Tāpat iespējams izmantot būvvaldē iepriekš saskaņotu ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes aizstiklojuma skici. Šajā gadījumā pēc informācijas jāvēršas pie ēkas apsaimniekotāja vai RD PAD.

Ja iepriekš RD PAD (pirms 01.09.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē) jau ir saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes aizstiklojuma skice, tā ir jāņem vērā un ir izmantojama turpmākā ēkas lodžiju aizstiklošanā. Nav pieļaujams, ka vienas fasādes ietvaros tiek izmantoti dažādi lodžiju aizstiklojuma varianti.

Tāpat jāņem vērā, ka arī tipveida dzīvojamām ēkām var būt modifikācijas un dažāds ēku tehniskais stāvoklis, pie kura TIAN apstiprinātās arhitektoniskās paraugskices var nebūt izmantojamas, tāpēc pirms aizstiklošanas darbu veikšanas ir nepieciešams piesaistīt sertificētu būvspeciālistu, kas veic ēkas tehnisko apsekošanu, lai noteiktu konkrētā risinājuma pieļaujamību.

RD PAD norāda, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā ir iespējams izmantot BIS funkcionalitāti, savukārt visi kopības pieņemtie lēmumi jebkurā gadījumā ir jāievieto un jāuzglabā ēkas mājas lietā BIS ietvaros, t.sk., informācija par izvēlēto lodžijas aizstiklojuma risinājumu.

Infografika "Kā pareizi aizstiklot lodžiju?"
1 Patīk
6017 Skatīts

18 komentāri

 • Olga13/07/2023 plkst. 16:31

  Mūsu mājai nav saskaņotas vienotas skices un nav atsevišķo dzīvokļu projekti ar lodžiju iestiklojumu. Ja es gribu iestiklot sava dzīvokļa lodžiju izmantojot TIAN tipveida skici 602.sērijai, 9.st ēkai, man ir jāsaņem 51% mājas dzīvokļu īpašnieku parakstus, vai ja es izvēlos šo skici, lodžiju iestiklošanu var veikt bez citu dzīvokļu īpašnieku piekrišanas?

  • RDPAD13/07/2023 plkst. 17:50

   Kā norādīts Pilsētas attīstības departamenta izplatītajā paziņojumā, “Vienojoties Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā, sērijveida dzīvojamās ēkas kopīpašnieki var izvēlēties TIAN piedāvāto skici vai izstrādāt individuālu ēkas lodžiju aizstiklošanas risinājumu.” Tas nozīmē, ka, pirms konkrēta dzīvokļa īpašnieks uzsāk lodžijas iestiklošanas darbus, ir nepieciešams kopīpašniekiem vienoties, vai lodžijas tiks aizstiklotas pēc TIAN piedāvātā risinājuma, vai arī tiks izstrādāts individuāls aizstiklošanas projekts.
   Ir iespējams, ka ēkai jau iepriekš ir bijis izstrādāts un būvvaldē saskaņots vienots visas ēkas lodžiju aizstiklošanas projekts. Tādā gadījumā jauna vienošanās nav nepieciešama, un visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāievēro iepriekš saskaņoto risinājumu. Pēc informācijas par iepriekš saskaņota projekta esamību var vērsties pie ēkas pārvaldnieka, un tai jābūt pievienotai mājas lietā. Ja ēkas pārvaldnieks nespēj sniegt pārliecinošu atbildi, var lūgt sniegt informāciju Pilsētas attīstības departamentam, rakstot uz pad@riga.lv

   • Vita05/08/2023 plkst. 21:26

    Labdien. Bet tomēr par to cik vajag savākt parakstus? 50+1 vai visi dzīvokļi?

    • RDPAD07/08/2023 plkst. 10:55

     Šobrīd ir 50+1 bet drīzumā stāsies spēkā mazākuma balsojums Dzīvokļa likumā, tādēļ sekojiet līdzi likumdošanas izmaiņām

 • Jekaterīna14/07/2023 plkst. 08:08

  Labdien. Sakiet, lūdzu, kāda iespēja ir aizstiklot balkonu?

  • RDPAD14/07/2023 plkst. 10:31

   Atsevišķu balkonu iestiklošanu esošais būvniecības regulējums neparedz.

   Jāizstrādā un jārealizē visas fasādes izmaiņas vienlaicīgi

 • Jeļena17/07/2023 plkst. 21:44

  Kur var atrast standarta skices? Man ir 464. sērijas jauns lietuviešu?

 • Aleksejs20/07/2023 plkst. 15:35

  Labdien, kur internetā var atrāst tās sērijveida dzīvojamo ēku (103., 104., 119., 464., 467. un 602. sēriju) lodžiju aizstiklošanas arhitektoniskās skices? Es nevaru atrast ne vinu linku uz šiem dokumentiem.

  • RDPAD27/07/2023 plkst. 10:02

   Visi pielikumi un skices ir atrodami šeit Rīgas teritorijas plānojums. 3.1. redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

   Saite pieejama te http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2023/03/TIAN_20230316_1625.pdf

   103.sērijas dzīvokļiem lodžijas skice atrodama 209.lpp un pārējām meklējot attiecīgi pēc dzīvokļa sērijas turpat.

 • Inita20/07/2023 plkst. 15:49

  Labdien. Ja māja ir TIAN projektā,tad kāds ir rīcības plāns tālāk jeb birokrātija kādai jāiet cauri,lai iestiklotu lodžiju? Paldies

  • RDPAD24/07/2023 plkst. 14:45

   Ja dzīvokļu īpašnieki Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā vienojas izmantot TIAN piedāvāto skici, tad nav jāizstrādā būvniecības dokumentācija un ar iesniegumu nav jāvēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Katrs dzīvokļa īpašnieks sev ērtā laikā veic lodžijas aizstiklošanu.
   Jāņem vērā, ka arī tipveida dzīvojamām ēkām var būt modifikācijas un dažāds ēku tehniskais stāvoklis, pie kura TIAN apstiprinātās arhitektoniskās paraugskices var nebūt izmantojamas, tāpēc pirms aizstiklošanas darbu veikšanas ir nepieciešams piesaistīt sertificētu būvspeciālistu, kas veic ēkas tehnisko apsekošanu, lai noteiktu konkrētā risinājuma pieļaujamību.

 • Stanislavs25/07/2023 plkst. 11:50

  Sveicinati, ir jautajums:Kur var askatit piedavatos variantus priekš lodzijas 464 projekta?

  • RDPAD25/07/2023 plkst. 13:23

   Lodžijas aizstiklošanas skices ir pieejamas Rīgas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 20. pielikumā “Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku lodžiju aizstiklošanas risinājumi”. https://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/

 • Alija07/08/2023 plkst. 12:54

  Labdien!
  Gribēju saprast vai lietuviešu projekta mājai (Lielvārdes iela 127) var pielāgot, piemēram, izstrādātas 467.sērijas vai 602.sērjas skices? Un kā tālāk rīkoties, ja skice ir atrasta vai tā ir jāskaņo ar Jums, kas tiek pielāgots? Liels paldies!

  • RDPAD08/08/2023 plkst. 09:38

   Ierasti tipveida skices nepielāgo, taču varat jautāt departamenta arhitektiem rakstot uz elina.rozulapa@riga.lv

 • Agita15/09/2023 plkst. 17:14

  Labdien. Iepriekšējais dzīvokļa īpašnieks ir veicis lodžijas iestiklošanu to nesaskaņojot. Tagad pētot 464.sērijas skices izskatās, ka iestiklošana ir tieši tā veikta.
  Kādas darbības pa soļiem man tagad jāveic, lai oficiāli saskaņotu iepriekšējā īpašnieka darbības?
  Kā notiek dzīvokļa īpašnieku vairākuma balso vākšana? ir kāda forma? Kur tas jāiesniedz?

  • RDPAD18/09/2023 plkst. 09:59

   Tā kā aizstiklošana ir veikta patvaļīgi, tad nepieciešams veikt visus soļus, kas minēti rakstā, it kā aizstiklošana nebūtu veikta.

   Attiecībā uz kopīpašnieku lēmumu.

   Pašlaik Dzīvokļa īpašuma likuma 16. pantā noteikts, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai visos gadījumos ir vajadzīga vismaz vairāk nekā puse (50+1) dzīvokļu īpašnieku piekrišana. To var veikt:

   -dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē (19. pants); -nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci — aptaujā (turpmāk — aptaujas veidā) (20. pants); -citādi savstarpēji vienojoties (21. pants).

   Detalizēti varat jautāt savam apsaimniekotajam. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā ir iespējams izmantot BIS – Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti, savukārt visi kopības pieņemtie lēmumi jebkurā gadījumā ir jāievieto un jāuzglabā ēkas mājas lietā Būvniecības informācijas sistēmas ietvaros.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.