Rīgas domē pieņemti lēmumi par lokālplānojumu izstrādi Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām

Rīgas dome (RD), 2014.gada 11.februārī, pieņēma lēmumu Nr.742, „Par sarkano līniju lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz ko pamatojoties tiks uzsākts sarkano līniju lokālplānojums.

Uzsāks sarkano līniju lokālplānojumu

Rīgas dome (RD), 2014.gada 11.februārī, pieņēma lēmumu Nr.742, „Par sarkano līniju lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz ko pamatojoties tiks uzsākts sarkano līniju lokālplānojums.

Šī lokālplānojuma mērķis ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā ar mēroga noteiktību 1:2000 apstiprinātās sarkanās līnijas atbilstoši mēroga noteiktībai 1:500, ņemot vērā fizisko un juridisko personu, tai skaitā Rīgas domes struktūrvienību iesniegtos priekšlikumus.

Lokālplānojums Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām ārpus vēsturiskā centra aizsardzības zonas

Tāpat RD ir pieņēmusi lēmumu Nr. 743 par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu četriem zemesgabaliem – Slokas ielā 65, Mildas ielā 6, Berģu ielā 4 un Murjāņu ielā 72.

Minētie nekustamie īpašumi saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu atrodas publiskās apbūves teritorijā un tajos bija izvietotas vai tika plānotas izglītības iestādes. RD jau iepriekš ir pieņēmusi lēmumus par šo zemesgabalu izslēgšanu no pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksta.

Lokālplānojums Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijām

RD Lēmums Nr.744 ir par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu sešiem zemesgabaliem – Mednieku ielā 7, Mednieku ielā bez adreses, Dainas ielā 8, Skolas ielā 32, Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 10, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā (RVC AZ).

Saskaņā ar RVC AZ plānojumu Mednieku iela 7 un Mednieku iela bez adreses atrodas ārstniecības iestāžu teritorijā, Dainas iela 8, Tallinas iela 6 un Tallinas iela 10 atrodas izglītības iestāžu teritorijā, un Skolas iela 32 atrodas publiskas iestādes teritorijā.

Rīgas dome jau iepriekš ir pieņēmusi lēmumus par Mednieku ielas 7, Mednieku ielas bez adreses, Dainas ielas 8, Tallinas ielas 6 un Tallinas ielas 10 zemesgabalu izslēgšanu no pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksta.

Lokālplānojumu mērķis ir atbilstoši 2013.gada 30.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, noteikt zemesgabalos tādu atļauto izmantošanu, kas ietvertu plašākas un daudzpusīgākas izmantošanas iespējas, ņemot vērā novietojumu, esošo apbūvi, kā arī publiskās infrastruktūras nodrošinājumu.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas pašvaldības iestāde teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādes un kontroles nozarē, kas nodrošina stabilu pilsētas attīstību un efektīvu pārvaldību Rīgā.

0 Patīk
1505 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts