Lai uzklausītu  redzējumu par pašreizējo situāciju pilsētas plānošanā un apmainītos viedokļiem par tuvākajā laikā veicamajiem darbiem. Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs (SC) šodien tikās ar pilsētas galveno arhitektu Jāni Dripi, arhitektu Andri Kronbergu, pilsētplānotāju Andri Rozi, Pilsētas attīstības departamenta un Būvvaldes speciālistiem.Kaut arī iepriekšējo gadu būvniecības bums pašlaik ir pierimis, tomēr Rīgas attīstības jautājumi savu aktualitāti nezaudē. Gan pilsētas plānotājiem, gan arhitektiem un pašvaldībai kopīgi jāstrādā pie Rīgas tālākās attīstības plāniem. Un tieši pašlaik ir papildus iespēja pārdomāk strādāt pie šiem jautājumiem – uzskata S. Dolgopolovs.

Pilsētas galvenais arhitekts Jānis Dripe iepazīstināja klātesošos ar pilsētas centrālās daļas un Daugavas kreisā krasta attīstības iecerēm. Izskanēja arī vairāki konkrēti priekšlikumi darbam pie pilsētas attīstības plāna un nepieciešamiem grozījumiem vairākos normatīvajos dokumentos. Tika norādīts, ka viena no lielākajām problēmām ir arhitektu un pilsētplānotāju ieceru saskaņošana ar pilsētas infrastruktūras un transporta tīkla attīstības iespējām.

Rīga tikai tad attīstīsies harmoniski, ja attīstības plānu pamatā būs laba arhitektūra un pārdomēti pilsētbūvnieciskie risinājumi. Tas arī būs Pilsētas attīstības komitejas darba pamatprincips, – pēc tikšanās teica komitejas priekšsēdētājs.

0 Patīk
1216 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts