Rīgas pilsētas iedzīvotāji aktīvi iesaistās attīstības prioritāšu noteikšanā jaunajam “Rīgas attīstības programmas 2021.-2027. gadam” plānošanas periodam

Š.g. 21.augustā noslēdzās Rīgas pilsētas iedzīvotāju aptauja, kura tika rīkota jaunās Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros. Tās mērķis bija noskaidrot, kuras attīstības prioritātes periodā līdz 2027.gadam iedzīvotāji uzskata par vissvarīgākajām un kuras būtu jāattīsta, lai sasniegtu nepieciešamās pārmaiņas pilsētā.

Aptaujā, kura norisinājās no 2019.gada 29.jūlija līdz 20.augustam, kopā tika saņemtas 2 294 atbildes, no kurām 7,7% veidoja arī ne-rīdzinieku atbildes. Dominējošā respondentu vecuma grupa bija 25-34 gadi (41,1%) un 35-44 gadi (24,8%). Patīkami pārsteidza lielā aktivitāte aptaujas aizpildīšanas procesā, jo jau pirmajā dienā respondentu skaits sasniedza vienu tūkstoti.

Apskatot respondentu aktivitāti, ņemot vērā to dzīvesvietu jeb piederību kādai no Rīgas apkaimēm – aptaujā no 58 apkaimēm netika pārstāvētas tikai 5 apkaimes – Kundziņsala, Mūkupurvs, Salas, Spilve un Suži. Savukārt visaktīvākās apkaimes bija Centra (388 respondenti), Āgenskalna (168 respondenti), Purvciema (155 respondenti) un Teikas apkaimes (149 respondenti).

Aptaujas ietvaros respondentiem no 11 izvirzītajām prioritātēm tika lūgts atzīmēt, pēc viņu domām, 4 svarīgākās, kurām Rīgas pilsētai būtu pastiprināti jāpievērš uzmanība tuvāko septiņu gadu laikā. Iegūtie rezultāti parādīja, ka pati būtiskākā ir “Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā” (atzīmi veikuši 66,4%), kura sevī ietver mūsdienīgu un ilgtspējīgu mobilitātes atbalstīšanu, t.i. sabiedriskā transporta, velosipēdu un citu mazizmēra pārvietošanās līdzekļu lietošanu pilsētā, kā arī transporta koplietošanas risinājumus. Atbilžu analīzē iezīmējas tas, ka šī prioritāte vairāk aktuāla ir tieši pilsētas centra apkaimēs. Savukārt otrajā vietā ierindotā prioritāte “Dzīves kvalitāti atbalstošas infrastruktūras uzlabošana un attīstīšana” (atzīmi veikuši 64,4%) aktuālāka ir apkaimēs, kuras atrodas tālāk no centra jeb pilsētas perifērijā. Kā trešā svarīgākā prioritāte tika izvirzīta-  “Vides kvalitātes uzlabošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām” (atzīmi veikuši 48,4%), bet kā ceturtā –  “Izglītības kvalitāte un pieejamība” (atzīmi veikuši 40,1%).

Savukārt kā vismazāk svarīgākā prioritāte, uz kuru pilsētai jāvērš uzmanība nākamajā plānošanas periodā bija “Kultūra un kultūrvide pilsētas autentiskai un daudzveidīgai pieredzēšanai” (atzīmi veikuši tikai 15,6%) un “Pilsētas konkurētspējas veicināšana” (atzīmi veikuši tikai 15,0%).

Prioritātes

Lai noskaidrotu katrā no 11 prioritātēm būtiskākos risināmos jautājumus, respondentiem tika lūgts atzīmēt ne vairāk kā 3 no sniegtajiem atbilžu variantiem (ieskaitot sadaļu “Cits”, kurā katrs brīvi varēja veikt savu ierakstu). Aptaujas rezultāti parādīja sekojošo:

 1. prioritātei “Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Infrastruktūra velosipēdistiem, elektroskūteriem un citiem mikromobilitātes dalībniekiem” (22,8% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 2. prioritātei “Dzīves kvalitāti atbalstošas infrastruktūras uzlabošana un attīstīšana” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Rekreācijas veloceļi un pastaigu takas, atpūtas vietas” (23,1% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 3. prioritātei “Vides kvalitātes uzlabošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Pilsētas apzaļumošana – koku un krūmu stādīšana” (21,8% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 4. prioritātei “Izglītības kvalitāte un pieejamība” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Rindu samazināšana pirmsskolas izglītības iestādēs” (21,9% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 5. prioritātei “Pieejams, daudzveidīgs mājoklis un kvalitatīvi dzīvojamie rajoni” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Risināt privāto automobiļu novietošanas iespējas pie mājokļa” (15,5% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 6. prioritātei “Moderna un atvērta pilsētas pārvaldība” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Uz klientu orientēta pārvaldība, mūsdienīga komunikācija” (22,3% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 7. prioritātei “Veselīga pilsēta un veselīgs pilsētnieks” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Veicināt aktīvu pārvietošanos pilsētā” (27,8% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 8. prioritātei “Daudzveidīgas ekonomikas attīstība, fokusējoties uz inovācijām” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Atbalsts augstskolu studentu un absolventu iesaistei jaunu produktu izstrādē (sadarbība starp universitātēm, uzņēmumiem un pašvaldību)” (19,9% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 9. prioritātei “Demokrātija pilsētā – līdzdalības un kopienas stiprināšana” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Bezmaksas latviešu valodas kursi visiem interesentiem” (22,0% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 10. prioritātei “Kultūra un kultūrvide pilsētas autentiskai un daudzveidīgai pieredzēšanai” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Turpināt atbalstu radošajiem kvartāliem un brīvvietām, kuras pilsētniekiem sniedz vietu un atbalstu, īstenojot savas idejas” (28,0% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita);
 11. prioritātei “Pilsētas konkurētspējas veicināšana” kā pats būtiskākais jautājums tika atzīmēts “Atbalsts degradēto teritoriju transformēšanai un iedzīvināšanai” (24,3% liels īpatsvars no kopējā atbilžu skaita).

Papildu informācija:

Rīgas iedzīvotāju aptauju organizēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Visai aktuālākajai informācijai un jaunumiem “Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrādes procesā iespējams sekot līdzi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļas “Stratēģija” apakš sadaļā “Attīstības programma 2021-2027”.

Tāpat ikviens interesents var iesaistīties “Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam” izstrādē, piedaloties tās ietvaros organizētajos pasākumos, kuri tiek plaši izziņoti gan medijos, gan sociālajos tīklos, gan iepriekš minētajā mājaslapā. Veidosim Rīgu kopā!

0 Patīk
494 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts