Rīgas pilsētas stratēģijas ieviešanas pārskats pieejams www.sus.lv

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros ir sagatavojis pārskatu „2008.gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012.gadam ieviešanu” un 2009.gada 17.novembrī to apstiprināja Rīgas dome.

Šis ir jau otrais šāda veida pārskats. Iepriekšējais bija par 2006. un 2007.gadu. Ar pārskatu iepazīties un to lejupielādēt var mājas lapā www.sus.lv.

Stratēģija sastāv no 17 ilgtermiņa mērķiem un tiem pakārtotiem 112 uzdevumiem un pārskatā var iepazīties, ko Rīgas pašvaldība ir veikusi katra mērķa un uzdevuma ietvaros, kā arī iepazīties ar galvenajiem secinājumiem. Papildus tiek analizēti arī mērķi raksturojošie rezultatīvie rādītāji, apskatīts iedzīvotāju viedoklis, saņemti ekspertu komentāri par stratēģisko mērķu izpildi. Pārskata kopsavilkumā ir iekļauti kopējie secinājumi un priekšlikumi, tostarp priekšlikumi Stratēģijas grozījumu veikšanai.

Tā kā pārskats ir par 2008.gadu, analizētā perioda statistika kopumā vēl neliecina par sociāli ekonomiskās situācijas strauju pasliktināšanos pilsētā, taču jaunākā informācija norāda uz attīstības tempu samazināšanos. 2008.gadā jau sāka iezīmēties ekonomiskā lejupslīde arī Rīgā, tomēr pašvaldība turpināja savu funkciju īstenošanu, lai sasniegtu iespējami labāku mērķu un uzdevumu izpildi.

2008. gada Pārskata tapšanā tika izmantota informācija, ko sniedza Rīgas domes iestādes un struktūrvienības, iedzīvotāju aptauju rezultāti, kā arī Centrālās Statistikas Pārvaldes un citu institūciju dati.

Marija Ābeltiņa
RD Pilsētas attīstības departamenta
sabiedrisko attiecību vadītāja

0 Patīk
1281 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts