Aktuālā informācija par jauno Rīgas teritorijas plānojumu

15.12.2021. Rīgas domē tika pieņemts lēmums Nr.1091 “Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, taču 22.03.2022. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs izdeva rīkojumu Nr.1-2/2224 “Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu”. Ministra rīkojums publiski pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22161.

Rīgas dome 04.04.2022. pieņēma   lēmumu Nr.1414 “Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā”, kas nosaka iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par lietas ierosināšanu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 22.03.2022. rīkojuma Nr. 1-2/2224 “Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” atbilstību likumam. Pieteikums iesniegts 21.06.2022. Satversmes tiesas 2. kolēģija 29.06.2022. nolēma ierosināt lietu un ir uzaicinājusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru līdz 29.08.2022. iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu (vairāk informācijas).

Līdz jaunā Rīgas teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanai joprojām piemērojams spēkā esošais Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam
Rīgas domes 15.12.2021. apstiprinātais jaunais Rīgas teritorijas plānojums pieejams https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade (skatīt zemāk) un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22161.

Informācija par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi un sabiedrības līdzdalību

Infografika
Buklets
Animācijas video

Paziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu izdošanu

Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Funkcionālais zonējums (krāsu apzīmējums atbilstoši Ministru kabineta  30.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”)
Funkcionālais zonējums (uzskatāmības uzlabošanai kartē funkcionālā zonējuma krāsu apzīmējumi izvēlēti atšķirīgi no tiem, kas noteikti Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”)
Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Ziņojums (15.11.2021.) par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās (RTP) redakcijas publisko apspriešanu un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

09.09.2021. sanāksmes protokols Nr.1 (saruna ar nekustamo īpašumu organizāciju pārstāvjiem)
13.09.2021. sanāksmes protokols Nr.2 (saruna ar apkaimju organizāciju pārstāvjiem)
16.09.2021. sanāksmes protokols Nr.3 (sanāksme visiem interesentiem)
RTP pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā (no 03.09.2021. līdz 04.10.2021.) saņemto priekšlikumu izvērtējums
Institūciju atzinumu par RTP pilnveidoto redakciju izvērtējums
Informatīvs kopsavilkums par publiskās apspriešanas norisi

Paziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Informatīvais plakāts par publisko apspriešanu

Apspriešanas pasākumi:

9. septembrī plkst.16.00 saruna ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem
Vairāk informācijas par dalību un pieteikšanās: lanida@lanida.lv vai zvanot 29383723. Sanāksme notiks tiešsaistē.

“Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija”, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Sanāksmes protokols

13. septembrī plkst. 16.00 saruna ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem
Aicinām apkaimju organizāciju pārstāvjus līdz 10. septembra plkst. 17.00 reģistrēties dalībai sanāksmē šeit. Sanāksme notiks tiešsaistē un tiks translēta arī www.rdpad.lv un Facebook kontā.

Sanāksmes video ieraksts

“Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija”, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
“Rīgas teritorijas plānojuma  pilnveidotās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats”, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
Sanāksmes protokols

16. septembrī plkst. 18.00 apspriešanas sanāksme ikvienam interesentam
Sanāksme notiks klātienē* Rīgas Tehniskās universitātes Aulā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 2. stāvā (ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus). Sanāksmē varēs piedalīties arī tiešsaistē un sekot tai līdzi tiešraidē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv un Facebook kontā.
Lai plānotu 16. septembra klātienes sanāksmes apmeklētāju plūsmu un tiešsaistes aktīvo dalībnieku skaitu, lūgums visiem, kas vēlas piedalīties sanāksmē, reģistrēties šeit līdz 15. septembra plkst. 17.00 vai rakstot uz e-pastu sabiedriba@riga.lv, vai zvanot pa tālruni 67105818.

Sanāksmes video ieraksts

“Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija”, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
“Rīgas teritorijas plānojuma  pilnveidotās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats”, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
Sanāksmes protokols

 

Publiskās apspriešanas materiāli:

Teritorijas plānojuma redakcija interaktīvā formātā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19490

Teritorijas plānojuma redakcija pdf formātā:

SIVN precizētais Vides pārskats un tā kopsavilkums:

Pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. No 09.01.2018. līdz 08.02.2018. norisinājās Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskā apspriešana. Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tika nodots RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Teritorijas plānojuma redakcija pdf formātā:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālais zonējums

Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi.

1. pielikums. Sabiedrības līdzdalība Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādē

2. pielikums. Apkopojums par saņemtajiem institūciju nosacījumiem Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādei un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu

3. pielikums. Priekšlikumu apkopojums Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādei

Vizuāli informatīvs kopsavilkums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi

Vizuāli informatīvs materiāls par apspriešanas norisi

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts un tā kopsavilkums:

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts ar kopsavilkumu

Apspriešanas sanāksme notika 23.01.2018. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

 Publiskās apspriešanas sanāksmes (23.01.2018.) protokols

 Publiskās apspriešanas sanāksmē (23.01.2018.) iesūtītie jautājumi sms formā un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegtās atbildes

26.03.2018. sanāksmes protokols

Informatīva sanāksme par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem notika 2018. gada 26. martā plkst. 16.00 Rīgas domes 508. telpā, Rātslaukumā 1

Prezentācija “Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijai”

Prezentācija “Saņemtie komentāri Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumam”

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.