Pilnveido izstrādes stadijā esošo Rīgas teritorijas plānojumu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) informē, ka šobrīd ir noslēdzies jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) pilnveidošanas procesa posms, kurā tika rīkots sarunu cikls ar apkaimju organizācijām un izvērtēti kopš 2019. gada 13. marta saņemtie priekšlikumi. Lai nodrošinātu nepieciešamo izmaiņu veikšanu atbilstoši aktuālajam izvērtējumam, Departaments uzsāk darbu pie RTP pilnveidotās redakcijas sagatavošanas, kas plānota līdz jūnija beigām. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšana jaunajam RTP ir noslēgusies.

2019. gadā no 13. marta līdz 10 . aprīlim norisinājās Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

2020. gada 16. decembrī Rīgas dome nolēma pilnveidot izstrādes stadijā esošā RTP redakciju, jo veiktas izmaiņas normatīvajos tiesību aktos un nepieciešams pārskatīt transporta attīstības shēmu.

2020. gada 16. oktobrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 “Vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ieviešot būtiskas izmaiņas teritorijas izmantošanas veidu klasifikatorā, terminoloģijā, nosacījumos attiecībā uz transporta infrastruktūras teritorijām un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nodrošinājumu u.c.

Savukārt nepieciešamību pārskatīt jaunā RTP redakcijā ietverto ilgtermiņa transporta attīstības shēmu pamato starptautiskās publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” lokālplānojuma risinājumi.

2021. gadā februārī un martā norisinājās sarunu cikls ar Rīgas apkaimju biedrībām.

RTP pilnveidi veic Departaments un to iecerēts paveikt 2021. gadā.

Informācija par plānotajiem un līdz šim notikušajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem pieejama https://www.rdpad.lv/rtp/laika-skala/.

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA PILNVEIDOŠANĀ
Pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. No 09.01.2018. līdz 08.02.2018. norisinājās Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskā apspriešana. Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tika nodots RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Teritorijas plānojuma redakcija pdf formātā:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālais zonējums

Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi.

1. pielikums. Sabiedrības līdzdalība Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādē

2. pielikums. Apkopojums par saņemtajiem institūciju nosacījumiem Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādei un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu

3. pielikums. Priekšlikumu apkopojums Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādei

Vizuāli informatīvs kopsavilkums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi

Vizuāli informatīvs materiāls par apspriešanas norisi

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts un tā kopsavilkums:

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts ar kopsavilkumu

Apspriešanas sanāksme notika 23.01.2018. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

 Publiskās apspriešanas sanāksmes (23.01.2018.) protokols

 Publiskās apspriešanas sanāksmē (23.01.2018.) iesūtītie jautājumi sms formā un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegtās atbildes

26.03.2018. sanāksmes protokols

Informatīva sanāksme par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem notika 2018. gada 26. martā plkst. 16.00 Rīgas domes 508. telpā, Rātslaukumā 1

Prezentācija “Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijai”

Prezentācija “Saņemtie komentāri Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumam”

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kura pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.