ITIN projekts
Projektu iesniegumu atlases nosaukums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu atlases īstenošanas veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš

No 10.02.2020. līdz 28.02.2020.
No 01.04.2017. līdz 20.12.2017.

Dokumenti un materiāli

 • Projektu iesniegumu atlases nolikums (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu atlases nolikums: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem: Lejupielādēt
  • 1.pielikums – Projekta īstenošanas laika grafiks.
  • 2.pielikums – Finansēšanas plāns.
  • 3.pielikums – Projekta budžeta kopsavilkums.
 • Projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika: Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji: Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika: Lejupielādēt
 • Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
 • Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts: Lejupielādēt

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 08.03.2016. noteikumi Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”: www.likumi.lv

Citi dokumenti

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25726

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

Projektu iesniegumu atlases rezultāti

Līdz 2020.gada augustam ir apstiprināti 32 Rīgas domes Īpašuma departamenta projekta iesniegumi par kompleksu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs:

Nr. p.k. Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta apstiprināšanas datums
1. 4.2.2.0/17/I/017 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” ēkā Slokas ielā 126, Rīgā 30.08.2017.
2. 4.2.2.0/17/I/018 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā 30.08.2017.
3. 4.2.2.0/17/I/019 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5a, Rīgā 30.08.2017.
4. 4.2.2.0/17/I/020 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19, Rīgā 30.08.2017.
5. 4.2.2.0/17/I/021 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā 30.08.2017.
6. 4.2.2.0/17/I/022 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garā ielā 24, Rīgā” 05.09.2017.
7. 4.2.2.0/17/I/023 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44A, Rīgā 05.09.2017.
8. 4.2.2.0/17/I/024 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā 05.09.2017.
9. 4.2.2.0/17/I/025 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā 05.09.2017.
10. 4.2.2.0/17/I/026 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dardedze” ēkā Slokas ielā 209, Rīgā 05.09.2017.
11. 4.2.2.0/17/I/027 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā 05.09.2017.
12. 4.2.2.0/17/I/028 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Imanta” ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā 05.09.2017.
13. 4.2.2.0/17/I/029 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Kadiķītis” ēkā Garā ielā 31, Rīgā” 05.09.2017.
14. 4.2.2.0/17/I/030 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā 05.09.2017.
15. 4.2.2.0/17/I/031 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” ēkā Iļģuciema ielā 4, Rīgā 05.09.2017.
16. 4.2.2.0/17/I/032 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā 11.09.2017.
17. 4.2.2.0/17/I/033 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Laismiņa” ēkā Slokas ielā 211, Rīgā 05.09.2017.
18. 4.2.2.0/17/I/034 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Māra” ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā 11.09.2017.
19. 4.2.2.0/17/I/035 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā” 11.09.2017.
20. 4.2.2.0/17/I/037 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā” 11.09.2017.
21. 4.2.2.0/17/I/038 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā 11.09.2017.
22. 4.2.2.0/17/I/039 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes “Pērlīte” ēkā Jelgavas ielā 86A, Rīgā 11.09.2017.
23. 4.2.2.0/17/I/040 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā” 11.09.2017.
24. 4.2.2.0/17/I/042 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā” 05.09.2017.
25. 4.2.2.0/17/I/043 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā” 05.09.2017.
26. 4.2.2.0/17/I/044 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā” 05.09.2017.
27. 4.2.2.0/17/I/045 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā” 05.09.2017.
28. 4.2.2.0/17/I/046 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Jumis” ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā” 05.09.2017.
29. 4.2.2.0/17/I/047 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā” 05.09.2017.
30. 4.2.2.0/17/I/048 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā” 05.09.2017.
31. 4.2.2.0/17/I/049 “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā” 05.09.2017.
32. 4.2.2.0/20/I/004 Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Apūzes ielā 74, Rīgā 21.07.2020.

 

Informācija par projektu īstenošanu pieejama projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē (www.rdid.lv; www.riga.lv).

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.