Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodarbojas gan ar tiešu, gan netiešu uzņēmējdarbības atbalstu. Mēs pārvaldām 3 uzņēmējdarbības atbalsta programmas: “Atspēriens”, “Rīgas drosmes grants” un “Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā”. Grantu programma “Atspēriens” ir mūsu senākā un vērienīgākā atbalsta programma, kas savā pašreizējā veidolā ir paredzēta radošiem un inovatīviem uzņēmumiem, kas attīsta tehnoloģijās vai zināšanās balstītus risinājumus. Abas pārējās programmas ir veidotas topošajiem uzņēmējiem – idejām pavisam agrīnā  stadijā bez vai ar nelielām iestrādnēm uzņēmējdarbībā.

Savukārt, netiešais atbalsts saistās ar līdzdalību vairāku ekosistēmu darbībā. Aktīvi iesaistāmies gan jaunuzņēmumu, gan viedpilsētu, gan arī starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) attīstībā un stratēģiskajā plānošanā, sadarbojamies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un citiem partneriem investīciju piesaistē un informācijas sagatavē. Arī radošās industrijas mums nav svešas, jo ES projekta North Star Film Alliance (NSFA) ietvaros veicam centrālās Baltijas reģiona atpazīstamību sekmējošas aktivitātes, lai pastiprinātu ārpus Eiropas tirgu producentu un filmu ražotāju interesi un pieprasījumu pēc filmēšanas vietām un servisa pakalpojumiem Rīgā un visā Latvijā. Tāpat arī aktīvi iesaistāmies mentoringa, diskusiju, vērtēšanas un citās attīstību veicinošās aktivitātēs.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts