Rīgas dome īsteno grantu programmu „Atspēriens” kopš 2009. gada.

Programmas mērķi ir popularizēt uzņēmējdarbību Rīgas un Latvijas iedzīvotāju vidū, veicināt jaunu viedu tehnoloģisko risinājumu attīstību un izmantošanu pilsētvidē, kā arī sekmēt jaunuzņēmumu attīstību, tajā skaitā palielināt finansējuma pieejamību jaunuzņēmumiem. Kopš 2009. gada „Atspērienam” pieteikušies vairāk kā 1700 dalībnieki, no kuriem 160 saņēmuši atbalstu.

Konkursa mērķauditorija ir jauni (reģistrēti ne senāk kā pirms 5 kalendāriem gadiem no pieteikuma iesniegšanas brīža), inovatīvi, radoši, mērogojami un tehnoloģijās balstīti uzņēmumi, kas attīsta un īsteno viedus pilsētvidē integrējamus risinājumus – uzņēmumi, kam jau ir vērā ņemamas iestrādnes un kam Atspēriens nepieciešams produkta/pakalpojuma attīstīšanai, jaunu tirgu iekarošanai, pozīciju nostiprināšanai tirgū vai ražošanas/pārdošanas apjomu palielināšanai.

Konkursa „Atspēriens” aktualitātēm sekot līdzi var interneta vietnē: www.atsperiens.lv, sociālajās vietnēs Twitter (@Atsperiens) un Facebook (Grantu programma „Atspēriens”).

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts