Par grantu programmu “Atspēriens”

Rīgas dome sadarbībā ar ALTUM turpina grantu programmu „Atspēriens“, kuras mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, motivēt izbraukušos Latvijas iedzīvotājus atgriezties Rīgā, kā arī veicināt straujāku Eiropas Savienības labklājības līmeņa sasniegšanu. Programmas ietvaros piešķirtais atbalsts palīdzēs uzņēmējam izveidot infrastruktūru veiksmīgas komercdarbības veikšanai.
Grantu programmas „Atspēriens” ietvaros iespējams saņemt līdzfinansējumu 80% procentu apmērā dažādu jauno komersantu izdevumu segšanai – specifiskas tehnikas un licenču iegādei, grāmatvedības un jurista-konsultanta pakalpojumu apmaksai, interneta mājas lapas izstrādei, specifisku darbinieku apmācībai, mārketinga materiālu izveidei, telpu īres un labiekārtošanas izmaksām u.tml.
Vienam komersantam maksimālais pieejamais granta apjoms ir 12 000 eiro.
Divas reizes gadā tiek izsludināts konkurss, lai noskaidrotu ekonomiski dzīvotspējīgākās un inovatīvākās Rīgā realizējamās komercdarbības idejas. Konkursam var pieteikties gan fiziskas personas, gan juridiskas personas, kuru juridiskā adrese atrodas Rīgā un kuras pieteikuma iesniegšanas dienā ir reģistrētas ne ilgāk kā divus kalendāros gadus. Konkursa pieteikumus izvērtē kompetenta vērtēšanas komisija atbilstoši iepriekš izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.

 Grantu programma „Atspēriens” darbību uzsāka 2009. gadā, kad izsludināts pirmais konkurss. Līdz šim izsludināti jau astoņpadsmit konkursi, kopumā iesniegtas 1575 biznesa idejas un atbalstu saņēmuši jau 145 uzņēmumi, kuriem piešķirts kopējais finansējums vairāk nekā 1,2 miljona eiro apmērā.
Plašāka informācija par grantu programmu “Atspēriens” pieejama: www.atsperiens.lv

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts