Teritorija Imantas 16.līnijā 18  (kad. apz. 0100 093 0793)

  • saglabāt rotaļu laukumu esošajā lielumā/apjomā;
  • samazināt troksni no rotaļu laukuma apmeklētājiem;
  • samazināt “caurvēju” rotaļu laukumā;
  • piedāvāt alternatīvas vietas rotaļu laukumam

Klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem norisinājās 17.02.2020.

Izstrādātie studentu priekšlikumi

Planšete Nr.1

Prezentācija

Autori: Adrian Busuioc, Ieviņa Kaupuša, Larissa

Planšete Nr.1

Planšete Nr.2

Prezentācija

Autori: Rihards Paeglis, Dāvis Dauvarts

Planšete Nr.1

Planšete Nr.2

Prezentācija

Autori: Linda Bērtule, Katrīna Prancāne

 

Jūsu viedoklis ir svarīgs!
Lūdzu, novērtējiet iesniegtos priekšlikumus!

Priekšlikums APriekšlikums BPriekšlikums C

Ja vēlaties, sniedziet komentārus par savu izvēli!

1.Kas izvēlētajā priekšlikumā Jums patīk?

2.Kas būtu uzlabojums izvēlētajā priekšlikumā?

3.Kas Jums patīk citos izstrādātajos priekšlikumos?

4.Citi komentāri!

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts