Vai izmantojat Rīgas pašvaldības portāla www.eriga.lv e-pakalpojuma piedāvājumus?

Jā, izmantoju

Nē, neizmantoju

Nezināju par šādu pakalpojumu piedāvājumu

E-pakalpojumus nekad neizmantoju

Rezultāti

Jaunumi e-pastā

E-pasts:

E-pakalpojumi
Aptauja
Kvalitātes vadība
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
UBC
Step Up Smart Cities

Aktualitātes

2015-01-29

Grīziņkalna parkā, Ziedoņdārzā un Miera dārzā turpinās rekonstrukcija, iedzīvotāji aicināti ar sapratni izturēties pret būvdarbu laikā esošajiem ierobežojumiem (2)

Jau ziņots, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pašlaik realizē trīs ievērojamu galvaspilsētas parku – Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera dārza, kā arī ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektu „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija”.

Lasīt tālāk

2015-01-23

Līdz gada nogalei pabeigs tematisko plānojumu izstrādi jaunajam Rīgas teritorijas plānam

Strādājot pie jaunā Rīgas teritorijas plāna 2018.-2030.gadam, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šā gada laikā pabeigs tā konceptuālo daļu - 11 tematiskos plānojumus.

Lasīt tālāk

2015-01-15

Uzņēmēji un pašvaldības tiek aicinātas pieteikties dalībai nekustamā īpašuma un investīciju forumā MIPIM-2015.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aktīvi gatavojas starptautiskajam nekustamā īpašuma un investīciju forumam MIPIM-2015, kas norisināsies Francijā, Kannās, no šā gada 10. līdz 13.martam.

Lasīt tālāk

2015-01-14

Projekta HERITPROT ietvaros izstrādāts Rīcības plāns ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā

2014. gada 30. decembrī noslēdzās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenotais projekts „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās”, kura ietvaros ir izstrādāts Rīcības plāns ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā (turpmāk - Rīcības plāns). Projekts tika realizēts ar starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC un Rīgas domes līdzfinansējumu.

Lasīt tālāk

2015-01-09

Paziņojums

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kā iestāde, kura saskaņā ar Rīgas domes 19.02.2013. saistošo noteikumu Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā” 4.punktu administrē pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā, aicina pieteikties sadarbībai zvērinātus tiesu izpildītājus minētās nodevas parāda piedziņas procesā.

Pieteikumus līdz 30.01.2015. lūdzam sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu pad@riga.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni 67012930 vai 67037938.

Lasīt tālāk

Sabiedrības līdzdalība

2015-01-20

Rīgas dome pieņēmusi lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ūdeļu ielā 30

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot zemesgabalā dzīvojamās apbūves un pakalpojuma objektu izvietošanas iespējas, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Juglas Investment”, lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”.

Lasīt tālāk

2014-12-19

Rīgas domē pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Zaķusalas krastmalā 1

Rīgas dome, 16.12. 2014., ir pieņēmusi lēmumu Nr.2002 „Par zemesgabala Zaķusalas krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lasīt tālāk

2014-12-05

Rīgas domē pieņemts lēmums par zemesgabala Kojusalas ielā bez numura lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Rīgas dome 03.12. 2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1927 – „Par zemesgabala Kojusalas ielā bez numura (kadastra Nr.0100 048 2014) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”

Lasīt tālāk

2014-11-06

Paziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma un vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai

Publiskajai apspriešanai tiek nodots Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums, pamatojoties uz Rīgas domes 04.11.2014. lēmumu Nr.1733 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lasīt tālāk