Vai izmantojat Rīgas pašvaldības portāla www.eriga.lv e-pakalpojuma piedāvājumus?

Jā, izmantoju

Nē, neizmantoju

Nezināju par šādu pakalpojumu piedāvājumu

E-pakalpojumus nekad neizmantoju

Rezultāti

Jaunumi e-pastā

E-pasts:

E-pakalpojumi
Aptauja
Kvalitātes vadība
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
UBC
Step Up Smart Cities

Aktualitātes

2015-04-21

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina piedalīties pilsētvides plānošanas darbnīcā

Darbnīcas mērķis ir iepazīstināt ar laukumveida krustojumu ieviešanas praksi un "instrumentiem", kā arī iejusties kājāmgājēju, autobraucēju, veikalu īpašnieku un citu pilsētvides lietotāju lomās, lai kopīgi radītu līdzsvarotus risinājumus piecu izvēlēto pilsētas vietu uzlabošanai.

Lasīt tālāk

2015-04-15

Pilnveidos izstrādāto Skanstes apkaimes lokālplānojumu

Pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja trešdien nolēma pilnveidot izstrādāto Skanstes apkaimes lokālplānojumu. Lokālplānojums attiecas uz 228 hektāru plašu teritoriju starp Pulkveža Brieža ielu, Ganību dambi, dzelzceļa trasi, Duntes ielu, Skanstes ielu, Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emiļa Melngaiļa ielu un Hanzas ielu.

Lasīt tālāk

2015-03-30

Informācija par inženiertīkliem turpmāk e-pakalpojumā!

Šā gada 21.martā ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 29.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu” , no tiem ir svītrots pakalpojums – izziņa par inženiertīklu esamību zemesgabalā (līdz 2 zemesgabaliem, ja tie atrodas blakus).

Lasīt tālāk

2015-03-23

Grantu programmā “Atspēriens” pavasara konkursā saņemts 121 pieteikums

Šā gada 23. martā noslēdzās kārtējā pieteikšanās Rīgas domes un Swedbank rīkotajam grantu programmas „Atspēriens” konkursam, kura ietvaros jauniem uzņēmējiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu līdz pat 15 000 eiro savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai.

Lasīt tālāk

2015-03-05

Mainīta SIA „Rīgas ūdens” īpašumā esošos inženierkomunikāciju saskaņošanas kārtība sinhronizētajās teritorijas

Lai atvieglotu topogrāfisko plānu saskaņošanas procesu un samazinātu tā ilgumu, SIA „Rīgas ūdens” un Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vienojies, ka no 2015.gada 9.februāra stājas spēkā jauna kārtība SIA „Rīgas ūdens” īpašumā esošo inženierkomunikāciju (sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli) saskaņošanai topogrāfiskajos plānos kadastra grupās, kurās līdz šim SIA „Rīgas ūdens” inženierkomunikāciju saskaņošanu veica Departaments (turpmāk tekstā  - sinhronizētās teritorijas).

Lasīt tālāk

Sabiedrības līdzdalība

2015-04-15

Paziņojums par naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere Rīgā, Flotes ielā 13 un dzelzceļa attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Kompānija SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867 juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-203, Rīga, ir paredzējusi sākt naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas Brīvostas teritorijā. Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.martā ir pieņēmis Lēmumu Nr.65 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai. Terminālī paredzēts pārkraut naftu un naftas produktus apjomā līdz 10 milj. tonnu gadā. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt divas piestātnes, rekonstruēt sliežu ceļu no stacijas „Bolderāja” līdz Flotes iela 13 (~4km), papildus izbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam, ka arī rekonstruēt tiltu pāri Buļļupei.

Lasīt tālāk

2015-02-27

Rīgas dome š.g. 24.februārī ir apstiprinājusi lokālplānojumu zemesgabaliem Ulbrokas ielā bez numura

Rīgas dome 2015.gada 24.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2235 „Par zemesgabalu Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) lokālplānojuma apstiprināšanu”, un Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.141 „Zemesgabalu Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) izmantošans un apbūves saistošie noteikumi”.

Lasīt tālāk

2015-02-27

Rīgas dome 24.02.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2236 „Par teritorijas Vienības gatvē lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas daudzveidīgai attīstībai, paredzot degradētās apbūves un vides revitalizāciju, radot vienotu apbūves telpisko struktūru un publiskās infrastruktūras nodrošinājumu

Lasīt tālāk

2015-01-20

Rīgas dome pieņēmusi lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ūdeļu ielā 30

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot zemesgabalā dzīvojamās apbūves un pakalpojuma objektu izvietošanas iespējas, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Juglas Investment”, lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”.

Lasīt tālāk

2014-12-19

Rīgas domē pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Zaķusalas krastmalā 1

Rīgas dome, 16.12. 2014., ir pieņēmusi lēmumu Nr.2002 „Par zemesgabala Zaķusalas krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lasīt tālāk