Vai izmantojat Rīgas pašvaldības portāla www.eriga.lv e-pakalpojuma piedāvājumus?

Jā, izmantoju

Nē, neizmantoju

Nezināju par šādu pakalpojumu piedāvājumu

E-pakalpojumus nekad neizmantoju

Rezultāti

Jaunumi e-pastā

E-pasts:

E-pakalpojumi
Aptauja
Kvalitātes vadība
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
Step Up Smart Cities

Aktualitātes

2014-04-17

Paziņojums par būvniecības ieceres „Augusta Deglava izgāztuves rekultivācija” Augusta Deglava ielā b/n, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai (1)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 11.04.2014. lēmumu Nr. BV-14-4345-nd, būvniecības ierosinātājs Rīgas pilsētas attīstības departaments, reģ. Nr. 9000056484, Amatu ielā 4, Rīgā nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri izgāztuves rekultivācijai Augusta Deglava ielā b/n, kadastra apzīmējumi Nr. 0100 071 2753, Nr. 0100 071 2752, Nr. 0100 071 0217. Projektētājs SIA „SCO Centrs”, reģ. Nr. 44103002148, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., tālrunis 64238150.

Lasīt tālāk

2014-04-11

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darba laiks pirmssvētku darba dienās

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pirmssvētku darba dienās strādās šādos darba laikos:

 

  • ceturtdien, 17.04.2014., no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00;
  • trešdien, 30.04.2014., no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00;
  • sestdien, 10.05.2014., no plkst. 8:30 līdz plkst. 13:00.

Lasīt tālāk

2014-04-10

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments piedāvā jaunu e-pakalpojumu –  Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana

Lai vienkāršotu un uzlabotu pakalpojumu saņemšanu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis un ieviesis jaunu e-pakalpojumu – Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana. E-pakalpojums klientam sniedz vairākas priekšrocības – nav jāmēro ceļš līdz pašvaldības iestādei, nav jāstāv rindā klientu apkalpošanas centrā, nav jāatgriežas atkārtoti, ja aizmirsts kāds dokuments vai jāsaņem atbilde, e-pakalpojums pieejams 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

Lasīt tālāk

2014-04-09

Pieteikumu iesniegšana “Atspēriena” 11. konkursam ir beigusies!

Rīgas domes un „Swedbank” grantu programmas „Atspēriens” šā gada pirmajā konkursā kopā iesniegti 94 jauno uzņēmēju pieteikumi, no kuriem labākie varēs saņemt līdz pat 15 000 eiro savas biznesa idejas atbalstam.

Lasīt tālāk

2014-04-08

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments piedāvā jaunu e-pakalpojumu - Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju lejupielāde.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis un ieviesis jaunu e-pakalpojumu, kas nodrošina klientiem iespēju lejupielādēt Rīgas teritorijas plānojumā no 2006.gada līdz 2018.gadam apstiprinātās sarkanās līnijas. Lejupielādējamie dati ir pieejami DWG formātā un izstrādāti LKS-92 (Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēma). Pakalpojums tiek sniegts bez maksas un tas ir pieejams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Ģeotelpiskā informācija”.

Lasīt tālāk

2014-04-02

„Labas vietas TALKA’14” Čiekurkalna un Ziepniekkalna apkaimēs.

Līdzdarbīgās plānošanas projekta „Labas vietas TALKA” ietvaros ar pašu iedzīvotāju radītām dizaina idejām kāda apkaimes vieta tiek atdzīvināta un labiekārtota tā, kā to vēlas paši iedzīvotāji.

Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā „Labas vietas TALKA” īstenos projektus divās Rīgas apkaimēs - Ziepniekkalnā un Čiekurkalnā, tā stiprinot arī apkaimes lokālo identitāti un bagātinot kultūras pasākumu programmu šajās Rīgas daļās.

Lasīt tālāk

Sabiedrības līdzdalība

2014-03-04

Paziņojums par „Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības ietekmes uz vidi ziņojuma” publisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecība.

Paredzētās darbības vieta: A/S „B.L.B. Baltijas termināls” Rīgas brīvostas teritorija, Ezera ielā 22.

Lasīt tālāk

2014-02-14

Uzsāks sarkano līniju lokālplānojuma izstrādi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments saskaņā ar Rīgas domes 2014.gada 11.februāra lēmumu Nr.742 „Par sarkano līniju lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uzsāk sarkano līniju lokālplānojuma izstrādi.

Lasīt tālāk

2014-02-14

Uzsāks lokālplānojuma izstrādi Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām

Rīgas dome, 2014.gada 11.februārī, ir pieņēmusi lēmumu Nr.743 par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu četriem zemesgabaliem – Slokas ielā 65, Mildas ielā 6, Berģu ielā 4 un Murjāņu ielā 72.

Lasīt tālāk

2014-02-14

Uzsāks lokālplānojuma izstrādi Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā

Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.744 par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu sešiem zemesgabaliem – Mednieku ielā 7, Mednieku ielā bez adreses, Dainas ielā 8, Skolas ielā 32, Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 10.

Lasīt tālāk