Vai izmantojat Rīgas pašvaldības portāla www.eriga.lv e-pakalpojuma piedāvājumus?

Jā, izmantoju

Nē, neizmantoju

Nezināju par šādu pakalpojumu piedāvājumu

E-pakalpojumus nekad neizmantoju

Rezultāti

Jaunumi e-pastā

E-pasts:

E-pakalpojumi
Aptauja
Kvalitātes vadība
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
Step Up Smart Cities

Aktualitātes

2014-08-28

Projekta „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās (HERITPROT)” lokālie forumi un noslēguma diskusija

Rīgā, 28.08.2014. tiks organizēti pēdējie - astotais un devītais, lokālie forumi projekta „Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction System” ietvaros. Projekta ieviešanas laikā tika plānoti 9 lokālie forumi, kuru mērķis ir aktualizēt ugunsdrošības jautājumus vēsturiskajā centrā, dalīties ar citu partneru pieredzi un nodrošināt zināšanu pārnesi reģionālā līmenī jomas speciālistiem. Lokālajos forumos piedalīsies dalībnieki, kuri pārstāvēs gan pašvaldības iestādes, gan arhitektu birojus, gan ar ugunsdrošības jomu saistītas iestādes.

Lasīt tālāk

2014-08-25

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vadība iepazīstinās interešu izglītības iestāžu vadītājus ar apstiprināto Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.

Pirmdien, 25. augustā, plkst. 10.00 Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā „Mazā ģilde” (Amatu iela 3/5) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis iepazīstinās Rīgas pašvaldības kultūras centru, profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības iestāžu, kā arī bērnu un jauniešu centru vadītājus ar apstiprināto Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un aktualitātēm Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādē.

Lasīt tālāk

2014-07-31

M.Tolstojs: Rīdzinieku vēlmi palikt galvaspilsētā stimulēs pilsētvides uzlabošana

Viens no Rīgas pašvaldības lielākajiem izaicinājumiem ir panākt galvaspilsētas iedzīvotāju skaita krituma apstādināšanu un iedzīvotāju skaita palielināšanu. To būs iespējams realizēt, tikai uzlabojot pilsētvides kvalitāti, uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Maksims Tolstojs.

Lasīt tālāk

2014-07-31

Uzņēmēji aicināti pieteikties dalībai MIPIM-2015 vienotā stendā ar Rīgas pašvaldību

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis gatavošanos prestižajam starptautiskajam nekustamā īpašuma un investīciju forumam MIPIM-2015, kas norisināsies Francijā, Kannās, no 2015.gada 10. līdz 13.martam. Uzņēmēji un pašvaldības tiek aicināti pieteikties dalībai šajā forumā Pilsētas attīstības departamentā zvanot pa tālruni 67105456 vai sūtot e-pastu sabine.stelmane@riga.lv līdz 2014.gada 30.septembrim.

Lasīt tālāk

2014-07-28

Augusta Deglava ielas izgāztuve tiks pilnība rekultivēta, tās teritorija – iztīrīta, sakopta un apzaļumota

Pirmdien, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs apmeklēja izgāztuvi Augusta Deglava ielā, lai iepazītos ar tās teritorijas sanācijas projektu un plānotajiem rekultivācijas darbiem, kas uzsāksies augustā.
A.Deglava ielas bijušās izgāztuves vietā līdz 2015.gada beigām tiks izveidota sakopta teritorija 19,3 hektāru platībā. Turklāt izgāztuves rekultivācijas rezultātā atbrīvotā teritorija perspektīvā ļaus izbūvēt Lielvārdes ielas turpinājumu, nodrošinot infrastruktūras attīstību.

Lasīt tālāk

Sabiedrības līdzdalība

2014-08-29

Rīgas domē pieņemti lēmumi par divu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Rīgas dome, 2014.gada 26.augustā, pieņēmusi lēmumu Nr. 1458 „Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, Nr.01000430068 un Nr.01000430065) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lasīt tālāk

2014-08-29

Rīgas domē pieņemts lēmums par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

2014. gada 26.augustā, Rīgas domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 1459 „par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma uzsākšanu”.

Lasīt tālāk

2014-06-20

Paziņojums par lokālplānojuma Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām nodošanu publiskai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1266 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lasīt tālāk

2014-06-20

Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības zemesgabaliem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā nodošanu publiskai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1264 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lasīt tālāk

2014-06-20

Paziņojums par sarkano līniju lokālplānojuma Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā nodošanu publiskai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lasīt tālāk