Jaunumi

Viedokļi

Dzintars Balodis
Latvijā ir vairāki tūkstoši mikro un mazo uzņēmumu, kas ar pārliecību un aizrautību dara savu darbu, sniedzot darba iespējas citiem, turklāt gandrīz puse no visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem atrodas tieši Rīgā, tādēļ pašvaldība savā teritorijā cenšas radīt apstākļus, lai uzņēmēji varētu augt un attīstīties. Viens no atbalsta veidiem ir grantu programma „Atspēriens”, kas tiek īstenota sadarbībā ar Swedbank.
Dzintars Balodis- departamenta direktora p.i., par iniciatīvu „Mazā biznesa diena” 10.10.2014.
Dzintars Balodis
Mūsu mērķis ir Rīgas pilsētas līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība, kas veidota, ņemot vērā arī starptautisko sadarbību un profesionālās pieredzes apmaiņu. Tāpēc apliecinu, ka apvienotais UBC Pilsētplānošanas un Vides komisijas seminārs Rīgas pilsētas pašvaldībai ir nozīmīgs starptautiskās pieredzes apmaiņas notikums.
Dzintars Balodis- departamenta direktora p.i., atklājot UBC Pilsētplānošanas un Vides komisijas semināru 17.09.2014.
Ilze Purmale
Esmu gandarīta par rīdzinieku aktivitāti iesaistoties jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē. Paldies visiem, kuri atsaukušies, snieguši viedokļus un priekšlikumus plānojuma izstrādē. Aicinu arī turpmāk uz konstruktīvu sadarbību, sekojot līdzi plānojuma izstrādes gaitai un tikpat aktīvi piedaloties mūsu organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos. Šobrīd pasākuma „Apkaimju gids” ietvaros iedzīvotāji aicināti kopā ar pašvaldības darbiniekiem iesaistīties kopīgā apkaimju apsekošanā un problēmjautājumu pārrunāšanā.
Ilze Purmale- Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, 14.05.2015.
Dzintars Balodis
Esam sākuši Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera dārza rekonstrukciju, kas tiks noslēgta 2015. gada jūnijā, kad iedzīvotāji varēs apmeklēt parkus jaunā, mūsdienu tendencēm atbilstošā kvalitātē.
Dzintars Balodis- departamenta direktora p.i., 31.03.2014.

Rīga

Platība (km2)
Iedzīvotāju skaits
Vēsturiskais centrs (ha)
Apkaimes

Noderīgi