Jaunumi

Viedokļi

Dzintars Balodis
Vēlos pateikties visiem bērniem un viņu pedagogiem par dalību zīmējumu un eseju konkursā. Katrs iesniegtais darbs ir neatkārtojams, turklāt skaidri apliecina, ka arī bērniem un jauniešiem ir savs skaidrs priekšstats par to, kādai nākotnē jābūt Rīgai.
Dzintars Balodis- departamenta direktors, 24.11.2015.
Dzintars Balodis
Ir noslēgusies Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera dārza rekonstrukcija. Parki tagad ir pilnībā atjaunoti, kļuvuši daudz pievilcīgāki un jaunā, mūsdienu tendencēm atbilstošā kvalitātē. Parkos ir nomainīts celiņu segums, soliņi, bradājamie baseini, izveidoti kvalitatīvi bērnu rotaļu laukumi, uzstādīta video novērošana un veikti citi nozīmīgi uzlabojumi.
Dzintars Balodis- departamenta direktors, 01.06.2015.
Ilze Purmale
Sabiedrības iesaistīšana un informēšana ir nozīmīga teritorijas plānojuma izstrādes daļa. Līdz šim esam saņēmuši un izvērtējuši jau aptuveni 5000 ierosinājumus un priekšlikumus. Jāpiebilst, ka sabiedrībai arī turpmāk būs iespēja iesaistīties plānošanas procesā, jo dažādos teritorijas plānojuma izstrādes etapos iecerētas publiskās apspriešanas u.c. pasākumi. Tomēr, lai jau savlaicīgi apzinātu un izvērtētu priekšlikumus, interesenti aicināti iesniegt ierosinājumus jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam vēl līdz 2016.gada 30.decembrim. Šajā termiņā saņemtie ierosinājumi tiks izvērtēti Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes gaitā.
Ilze Purmale- Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, 24.08.2016.

Rīga

Platība (km2)
Iedzīvotāju skaits
Vēsturiskais centrs (ha)
Apkaimes

Noderīgi