Jaunumi

Viedokļi

Dzintars Balodis
Atbalsta programma “ATSPĒRIENS” ir virzītājspēks un krustpunkts, kur satiekas ideja ar atbalstītāju un rezultātā top jauni produkti, pakalpojumi, kas dod pienesumu ikviena rīdzinieka labklājībā un Latvijas ekonomikā.
Es aicinu ikvienu, kurš vēl tikai domā, kā izlolot savu biznesa ideju, izmantot “ATSPĒRIENA” sniegtās iespējas un tapt iedrošinātam jauniem izaicinājumiem.
Dzintars Balodis- departamenta direktors, 20.09.2016.
Dzintars Balodis
Īstenojot Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūvi, rīdziniekiem un pilsētas viesiem tiks nodrošināta brīva, ērta un droša pārvietošanās estētiski un ainaviski augstvērtīgā pilsētvidē, un “jaunus vaibstus” publiskajā ārtelpā iegūs arī Daugavas kreisais krasts.
Dzintars Balodis- departamenta direktors, 07.09.2016.
Dzintars Balodis
Runājot metaforās, mēs šodien liekam komatu Aldara parka pārbūves idejas attīstībā. Ar rezultātu paziņošanu ir noslēdzies metu konkurss. Taču lielākais darbs mums visiem vēl ir priekšā- nonākt līdz tādai parka attīstības vīzijai, kas harmonizētu starp parka vēsturi, apkārtējo vidu un funkcionalitāti, sabiedrību un tās vajadzībām. Tāpēc mēs ceram, ka mums turpināsies radošs un sekmīgs dialogs, lai līdz 2017.gada vidum mēs nonāktu pie parka pārbūves būvprojekta.
Dzintars Balodis- departamenta direktors, par Aldara parka metu konkursa noslēgumu, 25.08.2016.
Ilze Purmale
Sabiedrības iesaistīšana un informēšana ir nozīmīga teritorijas plānojuma izstrādes daļa. Līdz šim esam saņēmuši un izvērtējuši jau aptuveni 5000 ierosinājumus un priekšlikumus. Jāpiebilst, ka sabiedrībai arī turpmāk būs iespēja iesaistīties plānošanas procesā, jo dažādos teritorijas plānojuma izstrādes etapos iecerētas publiskās apspriešanas u.c. pasākumi. Tomēr, lai jau savlaicīgi apzinātu un izvērtētu priekšlikumus, interesenti aicināti iesniegt ierosinājumus jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam vēl līdz 2016.gada 30.decembrim. Šajā termiņā saņemtie ierosinājumi tiks izvērtēti Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes gaitā.
Ilze Purmale- Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, 24.08.2016.

Rīga

Platība (km2)
Iedzīvotāju skaits
Vēsturiskais centrs (ha)
Apkaimes

Noderīgi