Vai izmantojat Rīgas pašvaldības portāla www.eriga.lv e-pakalpojuma piedāvājumus?

Jā, izmantoju

Nē, neizmantoju

Nezināju par šādu pakalpojumu piedāvājumu

E-pakalpojumus nekad neizmantoju

Rezultāti

Jaunumi e-pastā

E-pasts:

E-pakalpojumi
Aptauja
Kvalitātes vadība
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
Step Up Smart Cities

Aktualitātes

2014-07-18

Izvērtēs Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciālu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā ir uzsākts darbs pie Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējuma, lai apzinātu iespējas uzlabot un labiekārtot vidi Rīgas apkaimēs, kuras pašlaik negatīvi ietekmē Rīgas ostas darbība.

Lasīt tālāk

2014-07-15

Izsludināts konkurss Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādei

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 11. jūlijā izsludinājis atklātu konkursu Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādei. Konkurss norisināsies līdz 2. septembrim, bet tehniskais projekts konkursa uzvarētājiem būs jāizstrādā līdz nākamā gada 31. decembrim.

Lasīt tālāk

2014-07-15

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments piedāvā jaunus pakalpojumus – Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju un ortofoto kartes bezmaksas aplūkošanu (1)

No šā gada 14.jūlija Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) piedāvā divus ģeotelpisko datu aplūkošanas pakalpojumus, kuros ar WMS (Web Map Service jeb tīkla karšu pakalpes) starpniecību tiek sniegta iespēja bez maksas aplūkot Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas un Rīgas pilsētas ortofoto karti.

Lasīt tālāk

2014-07-11

Izstrādāts stāvparku sistēmas attīstības plāns

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ietvaros šobrīd tiek izstrādāts Transporta attīstības tematiskais plānojums. Tā sagatavošanai ir paredzēts iekļaut rezultātus no diviem pētījumiem, kas kopā veidos „Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepciju”.

Lasīt tālāk

2014-07-04

Aicinām iedzīvotājus piedalīties diskusijās par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina iedzīvotājus šā gada 14. un 15.jūlijā uz diskusijām par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādi, risinājumiem un to ieviešanas iespējām.

Lasīt tālāk

Sabiedrības līdzdalība

2014-06-20

Paziņojums par lokālplānojuma Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām nodošanu publiskai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1266 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lasīt tālāk

2014-06-20

Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības zemesgabaliem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā nodošanu publiskai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1264 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lasīt tālāk

2014-06-20

Paziņojums par sarkano līniju lokālplānojuma Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā nodošanu publiskai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lasīt tālāk

2014-05-06

Publiskai apspriešanai tiks nodots lokālplānojums teritorijai Dreiliņos, Ulborkas ielā 38 un tai piegulošai teritorijai

No šī gada 12.maija līdz 9.jūnijam notiks lokālplānojuma projekta teritorijai starp Ulbrokas ielu, Biķernieku ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu publiskā apspriešana, pamatojoties uz Rīgas domes 29.04.2014. lēmumu Nr.1008 „Par teritorijas, kas ietver zemesgabalus Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, Nr.01000922438), lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lasīt tālāk