Nr. NosaukumsVeidlapaElektroniski aizpildāma
1.Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija:
1.1.Iesniegums par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no topogrāfiskās informācijas datubāzes  Lejupielādēt  Lejupielādēt
1.2.Iesniegums par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē  Lejupielādēt  Lejupielādēt
1.3.Iesniegums par būvniecības laikā uzmērītās apakšzemes topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē  Lejupielādēt  Lejupielādēt
1.4.Iesniegums par aktualizētās augstas detalizācijas virszemes topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā  Lejupielādēt  Lejupielādēt
2.Iesniegums par apgrūtinājumu plānu saskaņošanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
3.Iesniegums par inženiertīklu situācijas plāna izsniegšanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
4.Iesniegums par pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
5.Iesniegums par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un pārvietošanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
6.Iesniegums par ietekmes uz vidi novērtējumu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
7.Iesniegums par GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem  Lejupielādēt  Lejupielādēt