20.novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā tika rīkots ekspertu seminārs „Inovācijas politikas pamatnostādnes izglītībā, pētniecībā, nodarbinātībā un uzņēmējdarbībā” INTERREG IVC projekta Nr.1231R4 „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs (Working4talent)” ietvaros.

Seminārā uzmanība tika veltīta inovācijas politikas vadlīniju, kas ir projekta gala rezultāts, izglītības sadaļai. Tika spriests par nepieciešamajām prasmēm darba tirgū ar inovācijām saistītajās nozarēs un par valsts atbalstu jaunu produktu izstrādei un komercializācijai.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments strādā Rīgas pilsētas stratēģiskās attīstības jomā, pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšanā un galvaspilsētas sabalansētas attīstības plānošanas nodrošināšanā. Izstrādājot jauno Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmu 2014 – 2020.gadam, tika veikta padziļināta esošās situācijas izpēte, kas parādīja virkni problēmu inovācijas jomā. Identificētās problēmas būtiski ietekmē Rīgas starptautisko konkurētspēju Ziemeļeiropā. Lai pievērstu uzmanību šīm problēmām, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Cilvēkkapitāla potenciāla attīstīšanai un inovācijas veicināšanai uzsāka INTERREG IVC programmas projektu „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs (Working4Talent)”.

Semināra prezentācijas:
Prasmju veicināšana
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Valsts atbalsta instrumenti
Inovācijas politikas pamatnostādnes

0 Patīk
1529 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts