Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu piemērot sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Rīga lom” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu pārkraušanai un uzglabāšanai Rīgā, Rītausmas ielā 4A.

Lasīt vairāk