Apmācību ciklā uzlabos Rīgas domes darbinieku zināšanas par Eiropas struktūrfondu līdzekļu apguvi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas struktūrfondu jautājumos”, 120 Rīgas domes darbiniekiem organizē apmācību ciklu par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem. Cikla pirmā nodarbība plānota 23. februārī.
Apmācību cikla nodarbībā par tēmu „Eiropas Savienības un cits ārējais finansējums pašvaldībām 2007. – 2013. gada plānošanas periodā” tiks runāts par ES struktūrfondiem un citiem ārējā finansējuma avotiem, to plānošanas principiem, fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, projektu konkursiem; tiks analizēti praktiski piemēri par to, kur meklēt nepieciešamo informāciju, kā sagatavot projektu iesniegšanai u.c. Semināru vadīs Dr.oec, projektu izstrādes, vadības un investīciju piesaistes eksperte Elīna Konstantinova
Apskatot tēmu „Projektu pārvaldības process Rīgas domē”, darbinieki detalizēti tiks iepazīstināti ar Rīgas pašvaldībā noteikto kārtību projektu izskatīšanā un pašvaldības līdzfinansējuma apstiprināšanai, kā arī ar Projektu vadības sistēmu un tās darbības principiem un jaunumiem mājas lapā www.rigasprojekti.lv. Semināru vadīs Pilsētas attīstības departamenta Starptautisko projektu nodaļas vadītājs Mārtiņš Menniks.
Nākošās divas apmācību cikla nodarbības ir veltītas tēmai „Projekta dzīves un vadības cikls”. Pirmajā daļā tiks apskatīti ar projekta pieteikuma sagatavošanu saistītie jautājumi – projekta veidlapas aizpildīšana, budžeta veidošana, partnerības dibināšana u.c, savukārt otrajā nodarbībā tiks iztirzāti ar projekta īstenošanu saistītie jautājumi – projekta kvalitātes un finanšu vadība, nepieciešamie pārskati un atskaites, publicitātes pasākumi, dokumentācijas uzglabāšana un citi būtiski aspekti projekta sekmīgai īstenošanai. Šīs nodarbības vadīs Baltijas Starptautiskās akadēmijas docentes Aija Sannikova un Rita Baltere.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments projektu „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas struktūrfondu jautājumos” īsteno, lai paaugstinātu pašvaldības darbinieku zināšanas par Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzekļu piesaistes iespējām. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
kajene

0 Patīk
1476 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts