Apstiprināts pirmais Rīgas pilsētas pašvaldības  vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekts

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izvērtējis un apstiprinājis pirmo projektu iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlasē, kura ietvaros tiks uzlabota vispārējās izglītības iestādes mācību vide.

Atlases rezultātā projekta iesniedzējs – Rīgas domes Īpašuma departaments, drīkst slēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, lai saņemtu Eiropas Reģionālā attīstības fonda investīcijas projekta “Rīgas Franču liceja Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu” īstenošanai.

Projekta ietvaros ir uzsākta Rīgas Franču liceja Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas pārbūve, izveidojot multifunkcionālas telpas 7-12 klašu skolēniem, veidojot ergonomisku, tehnoloģijām bagātu mācību vidi, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta Rīgas Franču liceja izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu.

Specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu iesniegumu atlase Rīgas pilsētas pašvaldībā turpinās līdz 2018.gada 20.decembrim un atbilstoši Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānam 2017.-2019.gadam ir plānots uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi vēl vairākās Rīgas pilsētas pašvaldības mācību iestādēs, tai skaitā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir ieviests jauns process finansējuma apguvē, nosakot, ka republikas nozīmes pilsētas, t.sk Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” dažos specifiskā atbalsta mērķu pasākumos, un šo funkciju Rīgas pilsētas pašvaldībā pilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Pilsētas attīstības departamentam jau ir uzkrāta liela pieredze, izvērtējot šādus ITI projektus. Pagājušā gada rudenī tika izvērtēti un apstiprināti projekti, kuru ietvaros tiek uzlabota ēku energoefektivitāte Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs. Izvērtēto projektu skaits 2017. gadā sasniedza 30 projekta iesniegumu.
Papildu informācija par uzsākto projektu iesniegumu atlasi ir pieejama mājaslapas www.rdpad.lv sadaļas „Stratēģija” apakšsadaļā “ITI ieviešana”. Savukārt informācija par projektu īstenošanu pieejama projekta iesniedzēja mājaslapā www.rdid.lv.

0 Patīk
1254 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts