Dabas parkā “Piejūra” gaidāmas vērtīgas, vidi saglabājošas pārmaiņas

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments parakstīja līgumu par būvprojekta izstrādi antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta).

Līguma ietvaros tiks izstrādāts būvprojekts gan projektam „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta).”, kas tiek realizēts 2014.- 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, gan projektam „(LIFE CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”, kas tiek realizēts „LIFE” programmas ietvaros.

Projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta).” mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru (takas, automašīnu stāvvieta, tualetes, labiekārtojuma elementi, atpūtas vieta, āra trenažieri u.c.). Galvenās projekta darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam.

Savukārt otra projekta „(LIFE CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” mērķis ir Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un saglabāšana pielietojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai īpaši aizsargājamās teritorijās. Projekta darbības paredz ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās un mazināt to ietekmi uz piekrastes biotopiem. Projekta laikā vairakkārt tiks veikti piekrastes zālāju un lagūnu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi. Lai atjaunotu pelēkajām kāpām raksturīgo biotopu tiks mazināts meža un kāpu aizaugums parka teritorijā. Antropogēnās slodzes radīto seku mazināšanai tiks izvietoti pīti nostiprinājumi un zaru klājumi, kā arī izbūvētas automašīnas stāvvietas, tualetes, velosipēdu novietne, izvietotas robežzīmes, koka barjeras un informācijas stendi.

Abi projekti vērsti uz vides saglabāšanu un ilgtspējīgu, tikai Latvijas piekrastei raksturīgu, dabas vērtību saglabāšanu, neizslēdzot dažādas atpūtas iespējas piekrastē – gan aktīvas, gan izzinošas.

0 Patīk
1217 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts