Noslēdzas projekts HERITPROT

2014.gada 9.decembrī norisinājās projekta „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās – HERITPROT” noslēguma seminārs/diskusija. HERITPROT projekta mērķis ir ugunsnelaimju izraisītu risku novēršana Eiropas pilsētu vēsturiskajos centros, teritorijās, kas ir iekļautas Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Kopumā projektā piedalījās partneri no 9 pilsētām – La Laguna (Spānija), Sighisoara (Rumānija), Cuenca (Spānija), Rīga (Latvija), Varšava (Polija), Viļņa (Lietuva), Holloko (Ungārija), Liverpūle (Apvienotā Karaliste), Angra Heroismo (Portugāle).

Projekta ietvaros tika izveidots projekta partneru sadarbības tīkls pieredzes apmaiņai, kur kopā ar jomas speciālistiem tika apzinātas ugunsdrošības problēmas un notika ievērojama informācijas apmaiņa, kas nodrošināja zināšanu pārnesi speciālistiem. Projektam būtiski jautājumi tika risināti lokālos forumos un starptautiskās konferencēs, semināros un apmācībās, kā rezultātā tika izstrādāta kopēja rokasgrāmata par ugunsdrošības uzlabošanu vēsturiskās ēkās.

Projektā tika izstrādāts rīcības plāns ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā, kā ietvaros ir izvērtētas Rīgas vēsturiskajā centrā esošās ēkas, ielas, inženierkomunikācijas, ugunsgrēku statistika, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums, sniegti priekšlikumi un veikta nepieciešamā finansējuma kalkulācija ugunsdrošības uzlabošanai Rīgas vēsturiskajā centrā.

Projekta ieviešana uzsākta 2012. gada martā un to plānots pabeigt 2014. gada decembrī. Kopējais projekta finansējums ir EUR 1 646 028, INTERREG IV C programmas finansējums Rīgas projekta sadaļā ir EUR 144 494.90 un Rīgas domes līdzfinansējums ir EUR 25 499.10.

0 Patīk
1805 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts