Noslēdzies pētījums par plūdu draudiem Rīgā

Šodien, 16.jūnijā, projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros tika prezentēti applūšanas riska pētījuma gala rezultāti un izstrādātās rekomendācijas pilsētas teritorijas aizsardzībai no plūdiem

Būtiskākais plūdu riska faktors Rīgas pilsētai, īpaši klimata pārmaiņu kontekstā, irvētru radītie jūras ūdens uzplūdi (vējuzplūdi), kā arī straujas, ilgstošas lietusgāzes, savukārt sniega kušanas plūdu riski ir mazāk aktuāli, jo atbilstoši prognozēm nākotnē sniega segas būtiski samazināsies, bet lietus intensitāte pieaugs. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, tiks uzsākts darbs pie projekta galvenās aktivitātes – Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes Rīgas pilsētai.

„Iegūtie rezultāti liecina, ka plūdu problemātika Rīgas pilsētai nākotnē saistībā ar prognozējamām klimata pārmaiņām kļūs arvien aktuālāka, tāpēc par risinājumiem draudu novēršanai ir jāsāk domāt jau šodien. Mēs esam ieguvuši labu materiālu darbam – zinātnieki ir izpētījuši dažādus plūdu riskus un izstrādājuši virkni rekomendāciju, ko dažādos tuvākas un tālākas nākotnes periodos vajadzētu īstenot, lai pasargātu Rīgas teritoriju un tās iedzīvotājus. Turpmākajā projekta gaitā būs nepieciešamas diskusijas ar speciālistu un sabiedrības iesaisti, lai izvērtētu, kad un kādus zinātnieku piedāvātos pretplūdu pasākums īstenot,” uzsver Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs, kurš darbojas arī LIFE+ projekta Vadības komitejā.

Pētījums „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” veikts LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Tā galvenais mērķis bija izpētīt visus tos hidroloģiskos procesus – vējuzplūdu, pavasara palu un nokrišņu izraisīto teritoriju applūšanu, ietekmi uz gruntsūdens līmeni, kā arī krastu eroziju jeb noskalošanos, kas ietekmē Rīgas pilsētas teritoriju, un modelēt un novērtēt to risku nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām, kā arī izstrādāt rekomendācijas inženiertehniskiem risinājumiem Rīgas pilsētas un iedzīvotāju aizsardzībai pret plūdiem.

Pētījuma pirmajā etapā tika aplūkoti applūduma riski, kas saistīti ar pavasara paliem un vētru radītiem jūras ūdeņu uzplūdiem (ar pirmā etapa rezultātiem un secinājumiem var iepazīties projekta mājas lapas www.rigapretpludiem.lv sadaļās „Preses relīzes” un „Dokumenti”).

Savukārt pētījuma otrajā etapā tika aplūkoti applūduma riski, kas saistīti ar nokrišņiem un gruntsūdens režīma maiņu, kā arī izstrādātas rekomendācijas Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai (ar pētījumu detalizētāsk būs iespējams iepazīties projekta mājas lapā www.rigapretpludiem.lv ).

„Līdz ar šo pētījumu ir noslēdzies būtisks projekta posms un varēs uzsākties darbs pie projekta galvenās aktivitātes īstenošanas – Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes Rīgas pilsētai. Pētījumā iegūtie rezultāti tiks integrēti Plūdu riska pārvaldības plānā, kas ietvers konkrētus plūdu riska novēršanas pasākumus, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, piedāvāto alternatīvu izvērtējumu no izmaksu/ieguvumu analīzes aspekta, kā arī apskatīs dažādas finansējuma piesaistes iespējas plūdu riska novēršanas pasākumu īstenošanai,” atzīmē Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Uldis Jansons.

Pētījumu laika posmā no 2010. gada septembra līdz šā gada maijam veica SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs”, fizikas doktora, viena no vadošajiem Latvijas zinātniekiem vides un tehnoloģisko procesu modelēšanas jomā Ulda Bethera virsvadībā.

Par projektu:

Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (pilnais nosaukums „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) realizāciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka 2010.gada februārī, un tas noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi izpētīt hidroloģiskos procesus –  vējuzplūdu, pavasara palu, nokrišņu izraisīto teritoriju applūšanu, ietekmi uz gruntsūdens līmeni, kā arī krastu eroziju jeb noskalošanos, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt. Kopējās projekta izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.

Vairāk informācijas par projektu – www.rigapretpludiem.lv

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošana. LIFE programma ir uzsākta 1992. gadā, un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem eiro. Pašreizējā programmas fāze, LIFE+, uzsākta 2007. gadā un tiks īstenota līdz 2013. gadam.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1551 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts