Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai Rīgā, Granīta ielā 9A

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Forevers” ierosinātajai darbībai – ražotnes jaunbūvei un esošās ražošanas ēkas pārbūvei Rīgā, nekustamā īpašuma Granīta ielā 9A (kadastra numurs 0100 121 2587) zemes vienībā ar apzīmējumu 0100 121 1229.

0 Patīk
1364 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts