Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai Rīgā, Tēraudlietuves ielā 9

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Līgatnes papīrs” ierosinātajai darbībai – atkritumu (papīrs un kartons, papīra un kartona iepakojums) savākšanai, šķirošanai un nodošanai otrreizējai pārstrādei nekustamā īpašuma Tēraudlietuves ielā 9 (kadastra numurs 0100 087 2027) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 087 2027.

0 Patīk
1437 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts