Paziņojums  par teritorijas Ūdeļu ielā 1 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

07.07.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.520 Par teritorijas Ūdeļu ielā 1 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot tirdzniecības un pakalpojumu objekta izbūves iespējas un nosakot tā darbības veikšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “ACCIPITER”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

0 Patīk
242 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts