Paziņojums par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1417 “Par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz publiskā rakstura apbūves spektra paplašināšanu lokālplānojuma teritorijā saskaņā ar vispārīgajiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Centrālais tenisa klubs”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

 

 Lēmums 
 Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

 

0 Patīk
1304 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts