Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien akceptēja Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidošanu, iepazīstoties ar dažādu institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

Kopumā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemts 101 fizisko un juridisko personu iesniegums ar 207 priekšlikumiem. Liela daļa priekšlikumu tiks ņemti vērā.

Būtiskākie priekšlikumi ir par ūdeņu un krastmalu izmantošanu, autotransporta kustības un novietošanas ierobežošanu, velotransporta attīstīšanu, publisko un neapbūvējamo teritoriju attīstību, Daugavas kreisajā krastā plānoto būvju atļauto stāvu skaitu.

Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vadims Jerošenko norāda: „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorija aizņem aptuveni 6,5 % no pilsētas teritorijas. Tā ir iekļauta UNESCO aizsargājamo objektu sarakstā. Tādēļ ir jāspēj sabalansēt gan vēsturiskā centra attīstību, gan kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu.”

Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojums nosaka prasības jaunu būvju un publiskās ārtelpas objektu veidošanai, to pārveidošanai, kā arī zemes un ēku izmantošanai.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Kalaus, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators, tel.: 67181066, mob.: 29806768, e-pasts: martins.kalaus@riga.lv, interneta vietne: www.riga.lv

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1304 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts