Projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” ietvaros notika seminārs un lietusūdens plānošanas radošā darbnīca

Šodien, 20.aprīlī, norisinājās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību organizētais iWater projekta seminārs un lietusūdens plānošanas radošā darbnīca.

Blīvi apdzīvotās vietās aizvien biežāk sastopamies ar situācijām, kad pēc intensīvām lietusgāzēm applūdušās ielas paralizē autotransporta kustību, applūdušās ietves rada neērtības gājējiem, dažkārt applūst pat ēku pagrabstāvi. Šādā kontekstā lietusūdens pilsētvidē tiek uztverts kā problēma, kas tiek risināta, lietusūdeni pa kanalizācijas sistēmām iespējami operatīvi aizvadot projām no apbūvētām teritorijām. Taču šādi risinājumi brutāli izjauc dabisko ūdens aprites ciklu un negatīvi ietekmē pilsētvides kvalitāti.

Divarpus gadu laikā iWater projekta komanda ir meklējusi risinājumus, kā uzlabot pilsētvides spēju akumulēt lietusūdeni. Taču, tuvinot lietusūdens apriti dabiskajam ūdens aprites ciklam, tā apsaimniekošana kļūst daudz komplicētāka, tādēļ ir nepieciešamas gan jaunas, specifiskas zināšanas, gan visu pušu aktīva savstarpējā sadarbība.

Semināra laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par iWater projekta rezultātiem –Rīgas un Jelgavas pilsētām izstrādātajiem integrētajiem lietusūdens pārvaldības plāniem un modeļiem, un labās prakses piemēriem par īstenotajiem lietusūdens risinājumiem Latvijā un ārvalstīs, tādējādi aicinot mainīt domāšanu – uztvert lietusūdeni kā pilsētvides resursu, kas bagātina pilsētvidi, apdzīvotu vietu zaļo teritoriju kvalitāti un ekosistēmu kopumā. Kas neapšaubāmi ir būtiski laikā, kad vairāk kā puse zemeslodes iedzīvotāju dzīvo pilsētās.

Vienlaikus semināra laikā tika organizēta radošā darbnīca par Rīgas pilsētai izstrādātā lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta (ZIPI) izmantošanu pilsētvides apzaļumoto teritoriju plānošanas procesā. ZIPI pēc būtības ir pilsētvides dabas un apstādījumu teritoriju plānošanas rīks, kas iWater projekta ietvaros tika pielāgots lietusūdens savākšanas, uzkrāšanas, attīrīšanas un novadīšanas risinājumu plānošanai pilsētvidē.

Papildu informācija:

iWater projekta mērķis ir, pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās, veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt pilsētas ilgtspēju.

iWater projekta īstenošanā ir iesaistīti deviņi partneri – Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu apvienība, Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Aalto Universitāte (Somija).

iWater projekta kopējais budžets ir EUR 2 351 259,93, Rīgas pilsētai paredzētais budžets – EUR 323 871,18, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām iWater projekta izmaksām jeb EUR 275 290,50. iWater projekta ieviešana plānota līdz 2018. gada 31. augustam.

Prezentācijas:

  1. iWater: integrēta lietusūdens pārvaldība
  2. Integrētas lietusūdens apsaimniekošanas plāns Jelgavas pilsētas pilotteritorija
  3. Lietus notekūdeņu plānošanas un pārvaldības instrumenta (LNPPI / GAF) attīstība Rīgas pilsētā
  4. Kas tālāk – iWater rezultātu izmantošana un plašāks konteksts
  5. ZIPI – Zaļās Infrastruktūras Plānošanas Instruments

Vairāk informācijas: Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja, tālr.: 67105449, e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv.

0 Patīk
1366 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts