Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  projekts „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)”, kā labās prakses piemērs, dalās pieredzē informatīvā pasākumā

Vakar, 14.augustā, norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotais – Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas informatīvais pasākums par 4.projektu konkursu, kura mērķauditorija ir potenciālie projektu iesniedzēji no pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm, plānošanas reģioniem, nevalstiskām organizācijām, izglītības iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem. Pasākumā tika sniegta informācija par finansēšanas programmas iezīmēm un par projektu konkursu – tā prioritātēm, pieteikšanās nosacījumiem, biežāk sastopamajām kļūdām projektu pieteikumos, kā arī ieteikumiem kvalitatīva projekta pieteikuma sagatavošanai, kurā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kā iWater projekta partnerības vadošais partneris tika uzaicināts dalīties savā pieredzē iWater projekta sagatavošanā un ieviešanā, sākot no projekta idejas konceptuālas izstrādes un partnerības izveides līdz projekta īstenošanas noslēgumam, ietverot ieteikumus saturiski kvalitatīvai projekta aktivitāšu ieviešanai, pieredzes apmaiņai un zināšanu pārnesei.

iWater projekts ir labas starptautiskās sadarbības piemērs Centrālā Baltijas jūras reģionā, un projekta ieviešanas laikā uzkrātās teorētiskās un praktiskās zināšanas ir būtiski nodot tālāk – gan savā reģionā, gan ārpus tā. Turklāt iWater projekta ieviešanas kvalitāti apliecina arī tam piešķirtais Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk – Stratēģija) horizontālās darbības “Klimats” paraugprojekta statuss. Katrā Stratēģijas politikas jomā un horizontālajā darbībā ir izvirzīti konkrēti paraugprojekti jeb “Flagships”, kuru īstenošana ir īpaši nozīmīga Stratēģijas ieviešanā, kuri atspoguļo Stratēģijas ieviešanas progresu un kalpo kā labās prakses piemēri.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā struktūrvienība par Rīgas pilsētas kā vadošā partnera dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)”.

Papildu informācijai

iWater projekta mērķis ir, pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās,  veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt pilsētas ilgtspēju.

iWater projekta īstenošanā ir iesaistīti deviņi partneri – Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu apvienība, Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Aalto Universitāte (Somija). iWater projekta ieviešana plānota līdz 2018. gada 31. augustam.

Vairāk informācijas: Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja,  tālr.: 67105449, e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv.

1 Patīk
1066 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts