Rīgas skolēnus aicinām piedalīties zīmējumu un eseju konkursā par savu apkaimi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) izsludina zīmējumu un eseju konkursu „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”, kurā aicina piedalīties ikvienu Rīgas 5.-9.klašu skolēnu.

Bērni aicināti zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu vēlētos redzēt nākotnē.

Konkursa rezultātā no labākajiem darbiem paredzēts izveidot 2016.gada sienas pārliekamo kalendāru ar 12 dažādiem zīmējumiem un esejām katram gada mēnesim.

Labāko darbu autoriem un viņu pedagogiem tiks dāvināts kalendārs un Departamenta pārsteiguma balvas. Radošākie un interesantākie darbi būs apskatāmi izstādē Rīgas domē.

Konkursa žūriju pārstāvēs Departaments, Latvijas Mākslas akadēmija, www.manariga.com, kā arī Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis un mākslinieks Kaspars Blūms Blūmanis (Kašers).

Konkurss notiks no 8.septembra līdz 6.oktobrim. Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā www.rdpad.lv un www.apkaimes.lv. Vairāk informācijas par apkaimju ideju pieejama interneta mājas lapā: www.apkaimes.lv.

Konkurss tiek rīkots kā viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros, lai veicinātu bērnu piederību savai apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, kā arī popularizētu jauno teritorijas plānojumu bērnu un to vecāku vidū. Konkursa mērķis ir veicināt bērnos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, veicinot interesi par Rīgas plānošanas procesiem.

Teritoriāli Rīga ir sadalīta 58 apkaimēs, taču jēdziens “apkaime” parādījies tikai 2007.gadā, kad tika izstrādāts Rīgas attīstības plāns 2006.-2018.gadam.

Rīgas dome 2012.gadā sāka jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādi, kura mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai, kas balstīti uz vēstures, kultūras, ainavu un sociāli ekonomisko aspektu izvērtējumu un dažādu sabiedrības grupu interešu saskaņošanu. Rīgas apkaimju iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju iesaistīšanās pilsētvides attīstības procesos nodrošinās iespējas uzlabot dzīves kvalitāti visai galvaspilsētai kopumā.

Konkursam paredzētos darbus jānosūta līdz 2015.gada 6.oktobrim pa pastu Pilsētas attīstības departamentam (adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050) vai jāiesniedz personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Rīgā, Amatu ielā 4), ar norādi „Zīmējumu un eseju konkursam”. Esejas var sūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi pad@riga.lv.

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar Departamenta Sabiedrības iesaistes nodaļas kontaktpersonu: Solvitu Kalvīti, tālr. 29397453, sin@riga.lv.

1 Patīk
5245 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts