Uzsākta projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” īstenošana Rīgas Vēsturiskā centra publiskās ārtelpas pilnveidošanai

Rīgas pilsēta ir uzsākusi Eiropas Savienības fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (USER) īstenošanu, kura ietvaros tiek risināti pilsētvides jautājumi, kas saistīti ar publiskās ārtelpas izmantošanas pilnveidošanu ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, attīstot drošu, ērtu, visām sabiedrības grupām pieejamu, labi uzturētu un tādējādi arī pievilcīgu publisko ārtelpu.

Rīgas pilsētas mērķis šī projekta ietvaros ir izstrādāt rīcības plānu, kura īstenošanas rezultātā tiks pilnveidota publiskā ārtelpa Rīgas Vēsturiskajā centrā (RVC) un sekmēta tās pieejamība dažādām lietotāju grupām – vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī pilsētas viesiem.

Projekta laikā paredzēts analizēt pilsētvides objektu (ielu, skvēru, laukumu) esošo izmantošanu, izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai un iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, lai uzlabotu pilsētvides pārvaldības efektivitāti Rīgas pilsētā kopumā. Projekta mērķi plānots sasniegt ar dažādu pilsētvides lietotāju grupu aktīvu iesaisti, risinot esošos un potenciālos konfliktus starp dažādām pilsētvides lietotāju grupām, kā arī veicinot pilsētvides drošības un kvalitātes uzlabošanu. Šādā veidā plānots uzlabot publiskās ārtelpas renovācijas (plānošanas, projektēšanas, būvniecības) un apsaimniekošanas procesa kvalitāti.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2013.gada 1.februārī un tas turpināsies līdz 2015.gada 30.aprīlim. Projekta partneri ir deviņas Eiropas pilsētas, kas uzsākušas sadarbību ar mērķi pilnveidot publisko ārtelpu dažāda tipa pilsētvides objektos sekojošās kategorijās:

  • publiskā ārtelpa kultūrvēsturiskajos pilsētu centros (Rīga (Latvija), Ļubļina (Polija) un Malaga (Spānija));
  • monofunkcionālas perifēriju zonas, kas attīstītas pagājušā gadsimta 70. – 80.gados (Grenobles Alpu Metropole (Francija, projekta vadošais partneris), Krakova (Polija) un Lisabona (Portugāle));
  • perifēriju zonas, kas jāintegrē pilsētvidē un jāsavieno ar pilsētu centriem (Kopenhāgena (Dānija), Drēzdene (Vācija) un Peskara (Itālija)).

Projekta ietvaros katra partnera pilsēta izstrādās lokāli piemērotu un unikālu „USER pieeju” – metodoloģiju publiskās ārtelpas pilnveidošanai, kas tiks balstīta uz izvēlēto pilsētvides objektu analīzes bāzes. Metodoloģijas izstrāde tiek pamatota ar to, ka tieši pilsētvides lietotāji un viņu vajadzības veicina nepārtrauktas pārmaiņas publiskajā ārtelpā, un tas, cik elastīgi pilsēta spēj reaģēt uz pārmaiņām, nosaka publiskās ārtelpas kvalitāti.

Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar dažādu sabiedrības interešu grupām – ar RVC iedzīvotājiem un tos pārstāvošām organizācijām, uzņēmējiem, kuru uzņēmējdarbība saistīta ar šo teritoriju, Rīgas pilsētas pašvaldības atbilstošo jomu speciālistiem un piesaistītajiem ekspertiem.

Projekta īstenošanas laikā notiks deviņi semināri, kuru ietvaros plānotas apmācības, zināšanu un pieredzes apmaiņa publiskās ārtelpas pilnveidošanas jomā, kā arī jaunapgūto zināšanu lietošana praksē – projekta partneru izvēlēto pilsētvides objektu analīze un jaunu publiskās ārtelpas izmantošanas risinājumu rosināšana publiskās ārtelpas pilnveidošanas rīcības plānu izstrāde u.c. aktivitātes.

2013.gada 18. – 19.aprīlī vienā no projekta partneru pilsētām – Kopenhāgenā – norisinājās projekta pirmais seminārs, kura tēma bija „Konflikti, disfunkcijas un pārmaiņas publiskās ārtelpas izmantošanā”. Semināra laikā projekta partneri apguva praktiskas iemaņas par publiskās ārtelpas analīzes metodēm attiecībā uz dažādu konfliktu veidiem un plašākas zināšanas par publiskās ārtelpas vadības instrumentiem.

Nākamais projekta seminārs notiks Rīgā 2013.gada 4. – 5.jūlijā ar visu deviņu projekta partneru līdzdalību. Semināra tēma: „Droša un mierīga publiskā ārtelpa”, kura laikā tiks meklēti risinājumi publiskās ārtelpas dažāda rakstura konfliktu novēršanai.

Aicinām publiskās ārtelpas uzlabošanā ieinteresēto rīdzinieku izmantot iespēju apmeklēt atklātās lekcijas semināra laikā Rīgā. Par citām projekta aktivitātēm regulāri tiks sniegta informācija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā.

1 Patīk
1327 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts