RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 10 (04.03.2019)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 75 (80. grupa, 909. grunts)

saistībā ar jaunas degvielas/gāzes uzpildes stacijas būvniecību

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 23 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 75 (80. grupa, 909. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Pūres ielā 5 (76. grupa, 206. grunts) saistībā ar biroju ar noliktavu ēkas būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 57, 24 cm un 1 ievu ø 33 cm Rīgā, Pūres ielā 5 (76. grupa, 206. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 823,37 EUR (astoņi simti divdesmit trīs euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 29 saistībā ar kanalizācijas tīkla pārbūvi

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 29;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 29 kad paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 324,41 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu un pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Liedes ielā 5 (99. grupa, 612. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0600) saistībā ar plānoto dzīvojamās mājas būvniecību

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø 37, 30, 26, 21, 47 cm Rīgā, Liedes ielā 5 (99. grupa, 612. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0600);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 41, 22, 30 cm un 1 priedi ø 26 cm Rīgā, Liedes ielā 5 (99. grupa, 612. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0600) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 618,95 EUR (seši simti astoņpadsmit euro, deviņdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, sarkano līniju robežās (76. grupa, 2082. grunts) un (76. grupa, 2157. grunts), pie Jāņa Endzelīna ielas saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi

 

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Murjāņu ielas pārbūvi un Lojas ielas izbūvi Rīgā

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.04.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ruses ielā 22 (93. grupa, 2101. grunts) saistībā ar plānoto mācību korpusa piebūves būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4liepas ø 49, 53, 62, 27 cm, 1 egli ø 24 cm un 1 kļavu ø 19 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Ruses ielā 22 (93. grupa, 2101. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1997,71 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit septiņi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar Spulgas ielas izbūvi posmā no Beverīnas ielas līdz Spulgas ielai 25, Rīgā

 

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

 1. 4 ievas ø 43, 20, 18 (celma caurmērs 21 cm), 21 cm Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9003);
 2. 1 kļavu ø 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Brucenes ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 427. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0159);
 3. 1 kļavu ø 17/19 (celma caurmērs 41 cm) cm Rīgā, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās (79. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 079 9001);
 4. 1 vītolu ø 40/24 cm Rīgā, Valdeķu ielā 41 (79. grupa, 4. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 20 (73. grupa, 604. grunts) saistībā ar degvielas uzpildes stacijas rekonstrukciju

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0427, pie Sila ielas 1A saistībā ar autostāvvietas būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 16/16/15 cm, 1 bērzu ø 20/21 cm Rīgā, Sila ielā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0427, pie Sila ielas 1A, kad paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 576,27 EUR (pieci simti septiņdesmit seši euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu un pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rumbulas ielā bez numura (118. grupa, 2057. grunts), Rīgā, Rumbulas ielā 14 (118. grupa, 70. grunts) un Rīgā, Nīcgales ielā bez numura (118. grupa, 71. grunts), pie Rumbulas ielas 14 saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 54 (89. grupa, 158. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 pīlādzi ø 20/22 cm un 2 ošus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 21 cm Rīgā, Raunas ielā 54 (89. grupa, 158. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 25/28/28 cm, 1 zirgkastaņu ø 64 cm, 3 tūjas ø 22, 17/17 (celma caurmērs 28 cm), 26/15 cm, 1 osi ø 47 cm, 1 ozolu ø 76 cm Rīgā, Raunas ielā 54 (89. grupa, 158. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2619,21 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro, divdesmit viens centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 38 (71. grupa, 405. grunts) saistībā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas mācību korpusa piebūves būvniecības darba organizāciju

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36/44 cm Rīgā, Purvciema ielā 38 (71. grupa, 405. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Trīsciema 9. līnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 113 9013, pie Trīsciema 9. līnijas 2 saistībā ar meliorācijas grāvja pārbūvi

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 24, 27 cm Rīgā, Trīsciema 9. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 113 9013), pie Trīsciema 9. līnijas 2;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 22/29 cm, 1 papeli 67 cm Rīgā, Trīsciema 9. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 113 9013), pie Trīsciema 9. līnijas 2, kad paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 664,20 EUR (seši simti četri euro, divdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu un pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu saistībā ar angāra gatavās produkcijas uzglabāšanai būvniecību Rīgā, Rāmuļu ielā 3 (14. grupa, 43. grunts)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, Rāmuļu ielā 3 (14. grupa, 43. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 78 (82. grupa, 2299. grunts)

Nolemj:

            atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 78 (82. grupa, 2299. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei, pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Meteora ielā 14 (56. grupa, 334. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 62 cm Rīgā, Meteora ielā 14 (56. grupa, 334. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 29 (29. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 29 (29. grupa, 80. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 53, 56 cm un 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.04.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 43 (24. grupa, 53. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Malkas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0057, pie Malkas ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 18/22, 28 cm Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei Rīgā, Malkas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0057, pie Malkas ielas 3;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka stumbra ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 kļavas ø 97/32 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts) vienu stumbrus ø 97 cm;
 2. atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 kļavas ø 97/32 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts) vienu bīstamu stumbru ø 32 cm;
 3. pirms koka stumbra ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 10 (91. grupa, 74. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2019.

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (71. grupa, 310. grunts), pie A. Deglava ielas 73

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (71. grupa, 310. grunts), pie A. Deglava ielas 73.

0 Patīk
412 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.