Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV.Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM.Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides
dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā
inženiere
I. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV. Bakanovs

Protokolē:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS.Erdmane

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2022.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 019 0100), pie Hanzas ielas 3B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 10.05.2022. līdz 23.05.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 Holandes liepas ø 51 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 019 0100), pie Hanzas ielas 3B;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 26.04.2022. Ne vēlāk kā līdz 09.05.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.05.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2022.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mailīšu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 085 2130), Rīgā, Mailīšu ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 085 2140), Rīgā, Mailīšu ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 085 2131), Rīgā, Mailīšu ielā 7B (kadastra apzīmējums 0100 085 2139), Rīgā, Mailīšu ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 085 2132), Rīgā, Mailīšu ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 085 2138), Rīgā, Mailīšu ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 085 2133), Rīgā, Mailīšu ielā 11B (kadastra apzīmējums 0100 085 2137), Rīgā, Mailīšu ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 085 2134) un Rīgā, Mailīšu ielā 13B (kadastra apzīmējums 0100 085 2136), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2022.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Klijānu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 035 0185), pie Brīvības ielas 200

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2022.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā Sesku ielā 56A (kadastra apzīmējums 0100 071 1255) un Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9022), pie Sesku ielas 56A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Sesku ielā 56A (kadastra apzīmējums 0100 071 1255);
  • 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9022), pie Sesku ielas 56A
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 52,93 EUR (piecdesmit divi euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2290), pie Augusta Deglava ielas 104 saistībā ar teritorijas kopšanu un Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2022.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 261 (kadastra apzīmējums 0100 072 0272) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2022.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 55 (kadastra apzīmējums 0100 071 2544) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2022.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā Dārziņu 7. līnijā 25 (kadastra apzīmējums 0100 125 6615) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 koku kļavas ø 27, 40 cm Rīgā, Dārziņu 7. līnijā 25 (kadastra apzīmējums 0100 125 6615) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 572,00 EUR (pieci simti septiņdesmit divi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 97 (kadastra apzīmējums 0100 121 2596) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 97 (kadastra apzīmējums 0100 121 2596).

1.2.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0350), pie Maskavas ielas 200, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 4 zirgkastaņas, ø 65, 22, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ievu ø 15/12/17/18/14/7 cm, 7 bērzus ø 50, 21, 42, 24/22, 30/27, 30/32, 29/25/21 cm, 4 kļavas ø 38, 40, 14/9/10 (celma caurmērs 22 cm), 53 cm Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022);
  • 2 papeles ø 100, 127 cm Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0350), pie Maskavas ielas 200;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5052,35 EUR (pieci tūkstoši piecdesmit divi euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku, Rīgā, Atlantijas ielā 91 (kadastra apzīmējums 0100 120 0839) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 56 cm Rīgā, Atlantijas ielā 91 (kadastra apzīmējums 0100 120 0839).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 074 0125) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 074 0125).

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 106 0269)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2022.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 023 0130)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0089), pie Ieriķu ielas 39

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 238 (kadastra apzīmējums 0100 123 2026)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Biķernieku ielā 238 (kadastra apzīmējums 0100 123 2026);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (simtu septiņi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 092 2097)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 33 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 092 2097);
 2. atļaut cirst 5 kļavas ø 65, 59, 56, 53, 27 cm un 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 092 2097);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Līgatnes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0375)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 egles ø 40, 36, 21, 25, 58 cm, Rīgā, Līgatnes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0375);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 611,95 EUR (seši simti vienpadsmit euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 103 0365)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 72 cm Rīgā, Parādes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 103 0365 );
 2. atļaut cirst 2 vītolus ø 38/53/53, 41/63 cm Rīgā, Parādes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 103 0365 );
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 451,68 EUR (četri simti piecdesmit viens euro, sešdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kaltuves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 0106), pie Kaltuves ielas 28

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 melnalkšņus ø 44, 42, 32, 24 cm Rīgā, Kaltuves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 0106), pie Kaltuves ielas 28.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 064 0086)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Sniķeres iela 29 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 080 0940)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø 31, 31, 38, 38, 34 cm Rīgā, Sniķeres ielā 29 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 080 0940);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Sniķeres ielā 29 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 080 0940);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 42C (kadastra apzīmējums 0100 063 0060)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 36 cm Rīgā, Slokas ielā 42C (kadastra apzīmējums 0100 063 0060);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 072 2114), pie Daugavgrīvas ielas 99

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 072 2114), pie Daugavgrīvas ielas 99.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Sniķeres ielā 29 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 080 2074)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Sniķeres ielā 29 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 080 2074);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 61,92 EUR (sešdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6900), pie Dārziņu ielas 106 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 74 cm Rīgā, Dārziņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6900), pie Dārziņu ielas 106;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 134,77 EUR (viens simts trīsdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 041 2004) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Turgeņeva ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 041 2004);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 29,88 EUR (divdesmit deviņi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 23B (kadastra apzīmējums 0100 078 2101) saistībā ar teritorijas kopšana

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2022.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 121 0035) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 ošlapu kļavas ø 20, 30, 30, 30, 40 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 121 0035);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 34,15 EUR (trīsdesmit četri euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Lībekas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0158)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 liepas ø 36, 49, 33, 36, 33, 41, 40 cm Rīgā, Lībekas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0158);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1220,26 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 090 0027), Brāļu kapu teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 51 (Nr. 46698), 44 (Nr. 46817), 62 cm (Nr. 46831) un 1 ozolu ø 37 cm (Nr. 46654) Rīgā, Aizsaules ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 090 0027);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 74 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 48 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
502 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.