Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 48 (04.12.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele L.Tomiņa
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 31 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 2 papildus jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā, Stārķu ielā, Dzelzavas ielā, Ūnijas ielā, Vaidavas ielā, Nīcgales ielā, Dzelzavas ielā, Ulbrokas ielā, Kaivas ielā, Juglas ielā un Augusta Deglava ielā saistībā ar būvprojekta ”Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai” izstrādi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 30, 44 cm Rīgā, Dzelzavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9030);
 2. atļaut cirst 126 kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 6 zirgkastaņas ø 17/23, 18/8/5 (celma caurmērs 31 cm), 16/16 (celma caurmērs 31 cm), 40/39, 16/15 (celma caurmērs 27 cm), 24 cm. 5 ozolus ø 67, 38, 39, 45, 46 cm, 1 pīlādzi ø 22/10 cm, 22 bērzus ø 64, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 21, 24, 28, 24, 22, 50, 41, 55, 79, 21/26, 37/34/21, 27/18/10/17, 36, 62, 19 (celma caurmērs 24 cm), 33, 19 (celma caurmērs 26 cm), 18 cm (celma caurmērs 23 cm), 7 robīnijas ø 45, 25/31, 23, 18 (celma caurmērs 21 cm), 67, 14/24, 20/18 cm, 7 vītolus ø 54, 38/43/48, 39/67/36, 28, 23/38/18/43/24, 14/17/17 (celma caurmērs 42 cm), 33/19/20 cm, 15 baltalkšņus ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 10/15 (celma caurmērs 27 cm), 16/15 (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm) 20/11, 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 35/22 cm, 2 ošlapu kļavas ø 20/20/28/22/12, 20 cm, 33 kļavas ø 22, 23, 52, 45/43, 67, 41, 70, 34, 54, 14/8 (celma caurmērs 23 cm), 35/31, 47, 40, 28, 34, 41, 27, 29, 51, 20, 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 17 (celma caurmērs 24 cm), 21, 26/23/27/23/21, 23, 30/24, 22/51, 9/10/8/11 (celma caurmērs 37 cm), 12/16/16/21/21/18/14 cm, 28 liepas ø 12/12 (celma caurmērs 21 cm), 32, 45, 35, 33, 36, 35, 34, 22, 30, 25, 28, 22, 31, 38, 20, 27, 35, 34/31, 24, 26, 28, 18 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 36, 11/10/9 (celma caurmērs 24 cm), 15 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Ieriķu ielā, Stārķu ielā, Dzelzavas ielā, Ūnijas ielā, Vaidavas ielā, Nīcgales ielā, Dzelzavas ielā, Ulbrokas ielā, Kaivas ielā, Juglas ielā un Augusta Deglava ielā saistībā ar būvprojekta ”Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai” izstrādi pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 33864,67 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637) saistībā ar būvniecību.

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 36, 18/31/37, 53, 43/32/42 cm Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637)  pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1246,45 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit seši euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2076), pie Jāņa Daliņa ielas 2

Nolemj:

 1. no 28.12.2023. līdz 11.01.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 egles ø 34 cm, 1 bērza ø 51 cm un 1 ošlapu kļavas ø 29/9/14/24 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2076) pie Jāņa Daliņa ielas 2;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 19.12.2023. Ne vēlāk kā līdz 27.12.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.12.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.02.2024.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 077 0015) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 41 (Nr. 4143), 37 cm (Nr. 4144), 8 gobas ø 22/26 (Nr. 3999), 33 (Nr. 4140), 24 (Nr. 4141), 16/11 (celma caurmērs 20 cm, Nr. 4147), 15 (celma caurmērs 20 cm, Nr. 4148), 42 (Nr. 4149), 49 (Nr. 4150), 34 cm (Nr. 4152) un 2 kļavas ø 39 (Nr. 4142), 26 cm (Nr. 4151) Rīgā, Spilves ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 077 0015);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 21/19/17 cm (Nr. 3988), 17 apses ø 33 (Nr. 3992), 18 (celma caurmērs 21 cm, Nr. 3993), 28 (Nr. 3995), 21 (Nr. 3996), 33 (Nr. 4162), 21 (Nr. 4163), 24 (Nr. 4164), 32 (Nr. 4165), 36 (Nr. 4166), 16 (celma caurmērs 20 cm, Nr. 4176), 32 (Nr. 4186), 35 (Nr. 4187), 24 (Nr. 4178), 21 (Nr. 4179), 23 (Nr. 4180), 28 (Nr. 4181), 28 cm (Nr. 4184), 4 priedes ø 32 (Nr. 4145), 44 (Nr. 4158), 34 (Nr. 4159), 41 cm (Nr. 4177), 4 gobas ø 22/18 (Nr. 4153), 33 (Nr. 4154), 18 (celma caurmērs 21 cm, Nr. 4155), 23 cm (Nr. 4156), 1 ozolu ø 45 cm (Nr. 4157), 2 bērzus ø 54 (Nr. 4161), 35 cm (Nr. 4185), 2 papeles ø 82/86/37 (Nr. 4175), 46 cm (Nr. 4174), 1 melnalksni ø 33 cm (Nr. 4211), 1 kļavu ø 25/25 cm (Nr. 3994) Rīgā, Spilves ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 077 0015) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6625,78 EUR (seši tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0049) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 38 cm Rīgā, Slokas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0049) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 69,21 EUR (sešdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 2142), pie Skrīnes ielas 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 34, 26, 28/20 cm, 1 vītolu ø 16 cm (celma caurmērs 25 cm), un 2 blīgznas ø 37, 48 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 2142), pie Skrīnes ielas 1 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 805,90 EUR (astoņi simti pieci euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 4C (kadastra apzīmējums 0100 107 0708) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Kaplavas ielā 4C (kadastra apzīmējums 0100 107 0708) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), Visvalža iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2024.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0201), pie Ezermalas ielas 20C saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 vītolu ø 58 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0201), pie Ezermalas ielas 20C attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Makšķernieku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 091 2000)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 39, 43 cm Rīgā, Makšķernieku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 091 2000);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatve 432 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 092 2173)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.01.2024.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 292 (kadastra apzīmējums 0100 115 0009)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 38 cm Rīgā, Brīvības gatvē 292 (kadastra apzīmējums 0100 115 0009);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Negaisa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0486)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Negaisa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0486);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums             0100 086 0019), pie Brīvības gatves 291

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 68 cm un 1 ozolu ø 70 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 086 0019), pie Brīvības gatves 291.  

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 075 0368)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 68 cm 1 kļavu ø 68 cm Rīgā, Liepājas ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 075 0368);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 43, 60 cm Rīgā, Liepājas ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 075 0368);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 468,98 EUR (četri simti sešdesmit astoņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 105 0432)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 41 cm Rīgā, Drustu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 105 0432);
 2. atļaut cirst 2 rietumu tūjas ø 27/19, 24/20 cm Rīgā, Drustu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 105 0432);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9999), pie Bukaišu ielas 1

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9999), pie Bukaišu ielas 1.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 80A (kadastra apzīmējums 0100 081 0244)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 71 cm Rīgā, Zalves ielā 80A (kadastra apzīmējums 0100 081 0244);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 323,28 EUR (trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 079 2035)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Līvciema ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 079 2035);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 076 0278)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 71, 53 cm un 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Zalves ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 076 0278);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 860,56 EUR (astoņi simti sešdesmit euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 055 0037)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 73 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 055 0037);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,70 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pārslas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 057 2073), pie Pārslas ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2024.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1292), pie Lubānas ielas 150

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm un 3 vītolus ø 23/17/16, 30, 37/31 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1292), pie Lubānas ielas 150;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 357,88 EUR (trīs simti piecdemit septiņi euro, astoņdemit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 041 0074)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 041 0074).

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Raiņa bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 005 0050)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 75 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 005 0050);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 106,72 EUR (viens simts seši euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības bulvārī 34 (kadastra apzīmējums 0100 005 0086)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Brīvības bulvārī 34 (kadastra apzīmējums 0100 005 0086);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 603,30 EUR (seši simti trīs euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 022 0004)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2024.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 029 0095)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2024.

1.3.20. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 418 (kadastra apzīmējums 0100 125 0974; kadastra numurs 01001250222)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2024.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 078 0683)

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2024.

1.3.22. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Preiļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 121 0060)

Nolemj:

 atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Preiļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 121 0060).

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 0120), Kronvalda parka teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 80, 60 cm un 1 zirgkastaņu ø 70 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 0120), Kronvalda parka teritorijā;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0190), pie ēkas Dzirciema ielā 71

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 80/86 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0190), pie ēkas Dzirciema ielā 71.

1.3.25. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kalnciema ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 060 0063)

Nolemj:

 atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 105 cm Rīgā, Kalnciema ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 060 0063).

1.3.26. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 175 (kadastra apzīmējums 0100 080 2143)

Nolemj:

 atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 175 (kadastra apzīmējums 0100 080 2143).

1.3.27. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vecumnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0090), pie Kooperatīva ielas 12 un par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 093 0666)

Nolemj:

 1.  atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 bērza ø 47 cm ciršanu Rīgā, Vecumnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0090), pie Kooperatīva ielas 12;
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 41, 36 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 093 0666);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 175,30 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro, trīsdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.28. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Čiekurkalna 1. līnija 46 (kadastra apzīmējums 0100 087 0175)

Nolemj:

 atteikt atļaut cirst 1 tūju ø 20/12/17 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnija 46 (kadastra apzīmējums 0100 087 0175).

1.3.29. § Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275)

Nolemj:

 1.  atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 58/39 cm Rīgā, Stokholmas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 105,63 EUR (viens simts pieci euro, sešdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.30. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 7. šķērslīnija 1A (kadastra apzīmējums 0100 114 2179)

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.31. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 120 0102)

Nolemj:

 1.  atļaut cirst 1 priedi ø 64 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 120 0102);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 291,40 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

2.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 062 0032) saistībā ar būvniecību, un par atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ģipša ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 062 0127)

Nolemj:

 1. no 12.12.2023. līdz 27.12.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 43/41 cm ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 062 0032);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 04.12.2023. Ne vēlāk kā līdz 11.12.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.12.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 074 0570) un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzelzceļa ielā 6B

(kadastra apzīmējums 0100 074 0332)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vienkrāsas baltegli ø 46 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 6B (kadastra apzīmējums 0100 074 0332);
 2. atļaut cirst :
  2.1. 1 vītolu ø 69 cm Rīgā, Dīķa ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 074 0570);
  2.2. 1 vītolu ø 103 cm atstājot ~ 3 – 4 m augstu stumbeni Dīķa ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 074 0570);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 313,26 EUR (trīs simti trīspadsmit euro, divdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielā ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 110 0019)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm, 1 melnalksni ø 76 cm Rīgā, Lielā ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 110 0019);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 628,34 EUR (seši simti divdesmit astoņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
201 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.