Sēdes norises laiks: 07.08.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja  V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

 1. SPA kompleksa jaunbūve Stāvvadu ielā b/n (120. grupa, 2271. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 381., 382. punktu, noteikt applūduma līniju vai aktualizēt zemesgabala apgrūtinājuma plānu, saņemt  Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes noteikumus un   Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra atzinumu; b) pamatojoties uz RTIAN 118. punktu, risināt inženiertehnisko teritorijas sagatavošanu; c) pamatot 18 m būvlaidi no Stāvvadu ielas sarkanās līnijas ar esošo koku, krūmu utt. analīzi un apsekošanu; pievienot Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu; d) pievienot korektu cilvēku skaita aprēķinu, kas pamatotu projektējamās ēkas atbilstību RTIAN 2.108. apakšpunktā minētajam vietējas nozīmes objektam, kā arī ļautu klasificēt ēku kā otrās vai trešās grupas būvi; e) pievienot precīzus apbūves tehniskos rādītājus; f) pievienot korektu autonovietņu un velonovietņu aprēķinu; g) iesniegt koriģētus fasāžu risinājumus, atsakoties no pārmērīgā saraibinājuma, ko rada izvēlēto materiālu daudzveidība un materiālu telpiskais kārtojums; h) pamatojoties uz RTIAN 526.5. apakšpunktu, koriģēt plānojumu un funkcionālo risinājumu;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

 1. Noliktavu un biroju jaunbūves Dzelzavas ielā 130 (92. grupa, 730. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju precizēt ieceres nosaukumu un noliktavas veidu;
 2. izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) paredzēt autonovietni operatīvajam transportam (RTIAN 145. punkts); b) rekomendē apvienot abas projektētās iebrauktuves un veidot vienu iebrauktuvi teritorijā; c) veidot vizuāli izteiksmīgus, objekta telpiskajam mērogam atbilstošus ainavu veidojošus koku vai koku ar krūmu stādījumu joslas vai grupas (izturīgus pret dūmgāzēm) zonā no ielas sarkanās līnijas līdz būvlaidei; inženierkomunikācijas projektēt tā, lai izpildītos RTIAN 2.36.1. apakšpunkts par ielas apstādījumu joslu; d) ģenerālplānā atspoguļot Apstādījumu un dabas teritorijas robežas; ievērot RTIAN 515. punkta prasības teritorijas atļautajai izmantošanai; nesamazināt esošo apstādījumu apjomu, iespēju robežās paredzēt jaunus koku vai krūmu stādījumus.

 

 1. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 1. korpusa pārbūve ar piebūvi 2. un 3. korpusa vietā Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts).

Lēmums:

atlikt lēmuma pieņemšanu. Uzaicināt būvniecības ierosinātāju prezentēt ieceri Būvvaldes padomes sēdē.

 

 1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēkas jaunbūve un esošās pārbūve Pētersalas ielā 5 (11. grupa, 51. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju pievienot apkārtējās dzīvojamās apbūves izsauļojuma un pašizsauļojuma analīzi;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pozitīva risinājuma gadījumā izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu, ka ēkas fasāžu arhitektoniskā risinājuma varianti pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē projektēšanas nosacījumu izpildei iesniedzami izskatīšanai Būvvaldē.

 

 1. Veselības centra 4 jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana K. Barona ielā 119

(27. grupa, 119. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt augstumu atbilstoši brīvi stāvošas apbūves teritorijai; b) samazināt apdares paņēmienu skaitu, kā arī izvērtēt sadalīto būves masu savstarpējās proporciju attiecības. Pagalma fasādē integrējams nojaucamās administratīvās ēkas lit. 001 ielas fasādes fragments;
 2. informēt būvniecības ierosinātāju, ka zemesgabals ir pilsētbūvnieciski nozīmīga vieta un neatbilstoša objekta arhitektoniskā risinājuma gadījumā atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 318.4. apakšpunktā noteiktajam Būvvalde var lemt par atklāta arhitektūras konkursa procedūras piemērošanu;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 4. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

 

 1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku jaunbūves Lucavsalas ielā 5 atklāta arhitektūras metu konkursa ar uzaicinātiem dalībniekiem nolikums.

Lēmums:

 1. saskaņot nolikumu ar nosacījumiem: a) 1.13. apakšpunktā samērot žūrijas sastāvā pušu pārstāvniecību, neveidojot pārsvaru organizētāja pusē, kā arī rekomendēt iekļaut žūrijas sastāvā Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāvi; b) precizēt 3.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā: vizualizācijās risināma silueta ietekme no tālajiem (pievienojama skatu punktu shēma) un tuvajiem skatupunktiem. Fasādēm vēlams ņemt vērā fasāžu mēroga principus no dažādām distancēm. Zemes līmenī veidojamas izteiksmīgas fasādes un publiskā ārtelpa, kas nav pakārtota autostāvvietu funkcijai; c) noteikt, ka projekta izstrāde tiek veikta atbilstoši 1. vietu ieguvušajam meta risinājumam, kā arī noteikt gadījumus, kad konkurss jārīko atkārtoti; d) īpašuma tiesības uz metu konkursā iesniegtajiem darbiem var pāriet tikai tad, kad veikta to atpirkšana (prēmēšana);
 2. informēt iesniedzēju, ka Būvvalde arhitektūras konkursam iesniegtos darbus izskatīs Būvvaldes padomes sēdē, tādēļ tai darbu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai būs nepieciešami krāsaini konkursa materiāli A3 formāta sējumā.

 

 1. Biroja ēkas jaunbūves ar komercplatībām pirmajos divos stāvos Marijas ielā 2 atklāta arhitektūras konkursa nolikums.

Lēmums:

nolikums koriģējams un iesniedzams saskaņošanai: a) koriģēt projektēšanas programmu un tās sastāvā iekļaut sertificēta arborista slēdzienu par teritorijā augošā koka saglabāšanu un apbūves ietekmi uz to vai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par ciršanu; b) atteikties no prasības par atkāpes būvlaides ievērošanu pret Marijas ielu, apbūve Satekles un Marijas ielas stūrī saskaņota uz Marijas ielas sarkanās līnijas, bez atkāpes; c) vienkāršot pretendentu kvalifikācijas nosacījumus, paplašinot pretendentu loku; d) noteikt, ka projekta izstrāde tiek veikta atbilstoši 1. vietu ieguvušajam meta risinājumam, kā arī noteikt gadījumus, kad konkurss jārīko atkārtoti; e) īpašuma tiesības uz metu konkursā iesniegtajiem darbiem var pāriet tikai tad, kad veikta to atpirkšana (prēmēšana).

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

 

 1. Fasādes apgleznošanas priekšlikums daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Aglonas ielā 16.

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt priekšlikumu ar nosacījumiem: 1)  ievērojot RTIAN 354. punkta un 356.1 prasības, nodrošināt ieceres fona risinājuma tonālu saderību ar pārējo fasāžu krāsojuma risinājumu, kā arī vismaz pirmā stāva līmenī paredzēt antigrafiti pārklājumu; 2) kompozīciju pavirzīt nedaudz uz labo pusi, tādējādi līdzsvarojot asimetriju.

 

 

 

0 Patīk
495 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.