RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 37 (07.09.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 52A (63. grupa, 124. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 4 kļavas ø 30, 25/25, 30/25, 25 cm Rīgā, Slokas ielā 52A (63. grupa, 124. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49. grupa, 135. grunts), Uzvaras parka teritorijā saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.09.2020. līdz 05.10.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 37/36 cm ciršanu Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49. grupa, 135. grunts), Uzvaras parka teritorijā;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.09.2020. Ne vēlāk kā līdz 21.09.2020. iesniegt vienpusējo planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.09.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49. grupa, 135. grunts), Uzvaras parka teritorijā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 130 k-9 (35. grupa, 2025. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.10.2020. līdz 19.10.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 bērzu ø 15 (celma caurmērs 28 cm) un 16 (celma caurmērs 29 cm) cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 130 k-9 (35. grupa, 2025. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 28.09.2020. Ne vēlāk kā līdz 05.10.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.10.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Zemitāna ielas pusē;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 105 (40. grupa, 43. grunts), Lāčplēša ielas teritorijā, kadastra apzīmējumi 0100 040 0126, 0100 040 9000 saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 14.09.2020. līdz 25.09.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 ošlapu kļavu ø 19/16 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 15/16/20/18 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 105 (40. grupa, 43. grunts), par 1 kļavas ø 25/18 cm Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 040 0126, par 1 kļavas ø 26 cm un 1 ošlapu kļavas ø 11/13 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm) Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 040 9000 ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.09.2020. Ne vēlāk kā līdz 11.09.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.09.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījuma Lāčplēša ielas teritorijā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Granīta ielā bez numura (121. grupa, 4136. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaivas ielā 47B (92. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0359) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krīvu ielā 20 (115. grupa, 267. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 88 (66. grupa, 161. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 4 (93. grupa, 40. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vībotņu ielā 5 (82. grupa, 1064. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1032)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Nomales ielā 3 (56. grupa, 222. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Nomales ielā 3 (56. grupa, 222. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Āpšu ielā 6 (53. grupa, 243. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stabules ielā 8 (119. grupa, 224. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 64 cm Rīgā, Stabules ielā 8 (119. grupa, 224. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Brucenes ielā 12 (107. grupa, 2058. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 37 cm Rīgā, Brucenes ielā 12 (107. grupa, 2058. grunts);
 2. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 35, 39 cm Rīgā, Brucenes ielā 12 (107. grupa, 2058. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 336,93 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro, deviņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Putnu ielā bez numura (73. grupa, 2195. grunts), pie Putnu ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 57/35 cm Rīgā, Putnu ielā bez numura (73. grupa, 2195. grunts), pie Putnu ielas 4;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 167,55 EUR (viens simts sešdesmit septiņi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 9 (56. grupa, 2029. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 22 cm Rīgā, Gardenes ielā 9 (56. grupa, 2029. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 liepu ø 61 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 44/46 (30. grupa, 26. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 138,87 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 56 (24. grupa, 256. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 56 (24. grupa, 256. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sesku ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 9022, pie zemesgabala Sesku ielā 58

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 58 cm Rīgā, Sesku ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 9022, pie zemesgabala Sesku ielā 58.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 103 (72. grupa, 428. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Palmu ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 086 0058, pie zemesgabala Palmu ielā 13

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Pensilvānijas osi ø 50 cm Rīgā, Palmu ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 086 0058, pie zemesgabala Palmu ielā 13;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 Pensilvānijas osi ø 37 cm Rīgā, Palmu ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 086 0058, pie zemesgabala Palmu ielā 13;
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Marsa gatvē 16 (71. grupa, 1300. grunts), Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Marsa gatvē 16 (71. grupa, 1300. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 089 9001, pie ēkas Biķernieku ielā 75

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 zirgkastaņu ø 40/40 cm Rīgā, Biķernieku ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 089 9001, pie ēkas Biķernieku ielā 75;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rožu ielā 3 (127. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2 (92. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 48, 46 cm Rīgā, Juglas ielā 2 (92. grupa, 98. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 26,75 EUR (divdesmit seši euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 41 (111. grupa, 2113. grunts) un par koka ciršanu Martas Rinkas ielā 1A (111. grupa, 2125. grunts), Rīgas 247. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 pelēcīgo apsi ø 78 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 41 (111. grupa, 2113. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 20/24/26 cm Rīgā, Martas Rinkas ielā 1A (111. grupa, 2125. grunts);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 012 0009, Ūmeo ielas teritorijā, pie dzīvojamās mājas Sermuliņu ielā 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 3 ošlapu kļavas ø 33, 27, 15/17 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 012 0009, Ūmeo ielas teritorijā, pie dzīvojamās mājas Sermuliņu ielā 16;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 7 (87. grupa, 198. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 1 kļavu ø 63 cm un 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 7 (87. grupa, 198. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kadiķu ielā 5A (16. grupa, 32. grunts; kadastra apzīmējums 0100 016 0163)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 43/40 cm un 1 osi ø 39 cm (atzinumā koks Nr. 2) Rīgā, Kadiķu ielā 5A (16. grupa, 32. grunts; kadastra apzīmējums 0100 016 0163);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 224,81 EUR (divi simti divdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
434 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.