Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 20 (13.05.2024.)

Sēdi vada:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI. Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieceK. Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereL.Plēpe
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte    G. Valintele   G. Kalīte L.Tomiņa  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides  kontroles nodaļas galvenā speciāliste   I. Neimane
  

Darba kārtībā:

 • 4 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Keramikas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0233), pie Silikātu iela 1 k-1, Rīgā, Gaigalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 110 0109), Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 979 000), pie Gaigalas iela 21, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2024.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kandavas ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 076 0033) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 32, 54 cm Kandavas ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 076 0033).

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Malēju ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 121 1877; kadastra numurs 01001212590), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Malēju ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 121 1877; kadastra numurs 01001212590) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0073) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielu teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 0211), Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), Rīgā, Ziepniekkalna atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Balasta dambī 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0073) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 458,88 EUR (četri simti piecdesmit astoņi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par koka ciršanu Rīgā, Veldres ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 124 0155)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Veldres ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 124 0155);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 024 2073)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2024.

1.3.3. § Par administratīvā akta termiņa atkārtoto pagarināšanu saistībā ar koku ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 2457)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2024.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaktusu iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0611)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2024.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 116 0030), pie Lielvārdes ielas 40

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Lielvārdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 116 0030), pie Lielvārdes ielas 40;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 9001), pie Biķernieku ielas 56

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm un 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Biķernieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 9001), pie Biķernieku ielas 56;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 091 2049)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2024.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 356G (kadastra apzīmējums 0100 092 2433)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 356G (kadastra apzīmējums 0100 092 2433).

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 064 0112)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 parasto kļavu ø 60 cm Rīgā, Gregora ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 064 0112);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0117), pie ēkas ar adresi Kuldīgas iela 55

Nolemj

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0117), pie ēkas ar adresi Kuldīgas iela 55;
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 56, 48, 71 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0117), pie ēkas ar adresi Kuldīgas iela 55;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 796,81 EUR (septiņi simti deviņdesmit seši euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2024.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 103 2001) pie ēkas ar kadastra numuru 0100 103 2002 018

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 baltos vītolus ø 57 cm, ø 60/59 cm Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 103 2001, pie ēkas ar kadastra numuru 0100 103 2002 018);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 211,27 EUR (divi simti vienpadsmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 27 (kadastra apzīmējums 0100 054 0067)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2024.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 11 (kadastra apzīmējums 0100 054 0228; kadastra numurs 01000540167)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 23, 20 cm Rīgā Vienības gatvē 11 (kadastra apzīmējums 0100 054 0228; kadastra numurs 01000540167);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 195,78 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 106 0184)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2024.

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 0150), pie Vesetas ielas 8

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 0150), pie Vesetas ielas 8.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Daugavpils ielas 41

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 22 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Daugavpils ielas 41;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 034 0133)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 034 0133).

0 Patīk
74 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.