Sēdes norises laiks: 16.12.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju un esošo garāžu (lit. 001, lit. 002, lit. 003, lit. 004, lit. 005, lit. 006, lit. 011) nojaukšana Rīgā, Pilsoņu ielā 4 (kad. Nr. 0100 056 0046)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:

 1. ielas fasādi pret Pilsoņu ielu veidot 3 stāvu augstumā, ielas fasādes dzegas augstums saskaņā ar blakus apbūvi (piemērs Pilsoņu iela 6a, Rīga), uz pagalma pusi var veidot ceturto stāvu, izgaismojumam paredzot jumta izbūves, līdz ar to neveidot Velux tipa logus;
 2. fasādes apdarē nepielietot savā starpā kontrastējošus materiālus, jumta apdares materiālu neparedzēt fasādes apdarē, kā arī neuzsvērt kāpņu telpas izbūvi pret Pilsoņu ielu;
 3. risinājumu iesniegt izvērtēšanai Būvvaldē projektēšanas laikā (līdz būvprojekta iesniegšanai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai).

 

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve un pārbūve Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (kad. Nr. 0100 030 0039)

Lēmums:

 1. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. pantā noteiktajam lūgt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome atzinumu par ieceri, tostarp par atbilstību Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. pantam;
 2. Saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas  komisijas lēmumu par koku ciršanu;
 3. Pēc  1., 2. punktā izpildes, ja nav nepieciešams koriģēt risinājumu vai rīkot arhitektūras ideju konkursu, izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā, iekļaujot šādus nosacījumus:
 4. koriģēt vēsturiskās ēkas būves apjoma risinājumu atbilstoši iepriekš Būvvaldes sniegtajam viedoklim (veidot simetrisku jumtu);
 5. jaunbūves ielas būves apjoma arhitektonisko risinājumu veidot atturīgu, respektējot un izceļot vēsturisko ēku, tostarp ievērojot Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 7.3. apakšpunktu (t. sk. veikt ielas ainavas telpisko analīzi), Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 618.1. apakšpunktu (t. sk. saglabāt apaļakmeņu bruģa segumu);
 6. nepārsniegt RVC AZ TIAN 82. punktā noteikto autonovietņu skaitu;
 7. veidot apstādījumus dabīgā gruntī atbilstoši RVC AZ TIAN 255. punktam;
 8. pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafisko daļu “RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” un RVC AZ TIAN 123. punktu paredzēt iespēju nākotnē izbūvēt iekškvartāla ceļu;
 9. saņemt nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 38 īpašnieka saskaņojumu;
 10. saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu;
 11. ielas fasādes arhitektonisko risinājumu iesniegt izvērtēšanai Būvvaldē projektēšanas laikā (līdz būvprojekta iesniegšanai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai).

 

 3. Studentu dienesta viesnīcas jaunbūve Rīgā, Ūdens ielā 27 (kad. Nr. 0100 063 2057)

Lēmums:

 1. pamatojoties uz Būvniecības likuma 15. panta trešās daļas 1. punktu, Detālplānojumu teritorijai pie Zunda kanāla (neatbilst maksimālās apbūves  intensitātes  rādītāji; jāveic grunts un grunts ūdeņu sākotnējā izpēte un novērtējums), atteikt izdot būvatļauju;
 2. vērst uzmanību, ka būvniecības ieceres tālākas pārveides ietvaros jāņem vērā:

a) risināt nepieciešamo labiekārtojumu (rekreācijas zona, autonovietnes, apstādījumi), kura iekļaušana būvprojektā var ietekmēt jaunprojektējamās ēkas arhitektonisko veidolu. Konkrētajā risinājumā nav konstatēta atbilstība Būvniecības likuma 4. panta 1. punkta prasībām, līdz ar to, izvērtējot zemesgabala konfigurāciju un novietni kvartālā, kā arī konkrēto pilsētbūvniecisko situāciju, pilsētvides kontekstā būtu iederīgs kompakts, zemesgabala centrālajā daļā koncentrēts, jaunbūves apjoms ar iespēju palielināt minimāli noteiktās būvlaides pret Ūdens ielu un Mazo Ūdens ielu, neparedzot izvērsto “trīs-staru” ēkas plānojumu. Risinājumos paredzētā evakuācijas kāpņu eksponēšana pret Mazo Ūdens ielu un Ūdens ielu nav pieļaujama un neatbilst Būvniecības likuma 4. panta 1. punkta prasībām;
b) Detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla grafiskās daļas “Atļautā aizmantošana” sadaļas “Piezīmes” 4. punkta prasības – apbūves atskaites augstums teritorijā J6 ir 3 m (Baltijas augstuma sistēmā);
c) transportlīdzekļu plūsmu paredzēt no Ūdens ielas un/vai Mazās Ūdens ielas (zemesgabals robežojas ar sarkanām līnijām);
d) precizēt objekta nosaukumu uz “viesnīca”;
e) autonovietņu izvietošana pieļaujama pret Ūdens ielu (koplietošanas ceļš), ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 14., 170., 145., 314. punkta un 172.3. apakšpunkta prasības;
f) labiekārtojuma risinājumos intensīvi izmantot apstādījumus, t.i., vismaz 70 % no brīvās teritorijas sedz apstādījumi, ievērot RTIAN 261. punkta prasības;
g) pirms pazemes stāvu projektēšanas veikt hidroģeoloģisko izpēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saņemt dendrologa vai arborista atzinumu, RTIAN 203. apakšpunktu prasības;
h) izstrādāt kvalitatīvu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu plānojumu atbilstoši objekta ekspluatācijas specifikai ar racionālu ceļu, laukumu, rekreācijas zonas izvietojumu un stādījumu plānojumu, lai panāktu Būvniecības likuma 4. panta punktā noteikto principu ievērošanu.

 

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības centra jaunbūves mets Rīgā, Krasta ielā 40 (kad. Nr. 0100 073 2020)

Lēmums:

 1. neatbalstīt konkrēto risinājumu;
 2. ieteikt variantus:

a) saglabāt esošo apjomu, integrējot un pielāgojot jaunbūvējamo apjomu;
b) tirdzniecības centra apjomu novietot (tuvināt) esošajam automazgātavas ēkas apjomam, tādējādi apjomi tiktu izvietoti kvartāla stūros un vidusdaļa tiktu paredzēta labiekārtojumam (piedāvātā priekšlikuma spoguļattēls);
c) izskatīt iespēju izvietot divstāvu tirdzniecības centra apjomu;
d) iespējami arī citi varianti un priekšlikumi, kas nav pieminēti pirmajos trīs punktos.

0 Patīk
402 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.