Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0047 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Mūkusalas biznesa centrs” ierosinātajai darbībai – daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes būvniecībai – Rīgā, Mūkusalas ielā b/n, kadastra Nr. 0100 050 0010.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts