Paziņojums par IVN nepiemērošanu ierosinātajai darbībai Mūkusalas ielā bez numura

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0047 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Mūkusalas biznesa centrs” ierosinātajai darbībai – daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes būvniecībai – Rīgā, Mūkusalas ielā b/n, kadastra Nr. 0100 050 0010.

0 Patīk
817 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts