Projekta „(LIFE CoHaBit)  – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”  ietvaros veicam aktivitātes, kas mazina antropogēno slodzi uz ES aizsargājamiem biotopiem dabas parka «Piejūra» teritorijā, nodrošināt bioloģiskās daudzveidības  saglabāšanu,  vienlaikus, projekta ietvaros, nodrošinot  arī kvalitatīvu dabas izziņas infrastruktūru. Šobrīd beidzām attīrīt teritoriju Daugavgrīvā no svešzemju augu sugām, tās  pļaujot un vietām izrokot […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts