Daba runā, vai Tu klausies?

Projekta „(LIFE CoHaBit)  – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”  ietvaros veicam aktivitātes, kas mazina antropogēno slodzi uz ES aizsargājamiem biotopiem dabas parka «Piejūra» teritorijā, nodrošināt bioloģiskās daudzveidības  saglabāšanu,  vienlaikus, projekta ietvaros, nodrošinot  arī kvalitatīvu dabas izziņas infrastruktūru.

Šobrīd beidzām attīrīt teritoriju Daugavgrīvā no svešzemju augu sugām, tās  pļaujot un vietām izrokot to saknes. Projekta ietvaros teritoriju vēl paredzēts pļaut divas reizes.

Esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju no Daugavgrīvas apkaimes iedzīvotājiem par šī projekta aktivitātēm. Ceram, ka nākotnē šī vieta kļūs skaista, droša un iedzīvotājiem pieejama!

Visas projektā iesaistītās puses labi apzinās, ka invazīvo augu ierobežošana ir apjomīgs un ambiciozs pasākums, kurš gan tagad, gan turpmāk var prasīt specifisku lēmumu pieņemšanu attiecībā uz aizsargājamo Eiropas nozīmes biotopu saglabāšanu dabas parkā Piejūra. Paldies par uzdrīkstēšanos!

Papildu info. par projektu arī mājaslapā www.baltijaskrasti.lv

1 Patīk
918 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts