Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0087 rezultātā ir pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Ezītis Ražo” ierosinātajai darbībai – pusfabrikātu ražošanas ēkas būvniecībai Rankas ielā 12, kadastra Nr.0100 013 0126, Rīgā.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts