Rīgas plānošanas reģions ir izstrādājis “Rīcības plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai”, kas tika apstiprināts RPR attīstības padomes sēdē 2020.gada 10.janvārī. Plāna izstrādes mērķis ir panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu valsts, Rīgas pilsētas, Rīgas metropoles areālā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju intereses. Plāns […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts