Rīgas plānošanas reģions ir izstrādājis “Rīcības plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai”, kas tika apstiprināts RPR attīstības padomes sēdē 2020.gada 10.janvārī. Plāna izstrādes mērķis ir panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu valsts, Rīgas pilsētas, Rīgas metropoles areālā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju intereses. Plāns kalpo par pamatu sarunām starp Rīgas reģionu, metropoles pašvaldībām, valdību un starptautiskajām institūcijām par nepieciešamajām investīciju vajadzībām un finansējumu Rīgas metropoles attīstības iniciatīvu īstenošanai. Netiešais mērķis ir kvalitatīva dialoga veidošana metropoles attīstības dalībnieku starpā plāna izstrādes un īstenošanas procesā, kā arī ilgtermiņā, nostiprinot Rīgas metropoles areāla plānošanas nepieciešamību un koordinētu attīstību.

Rīcības plāns Rīgas metropoles attīstībai

0 Patīk
204 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts