Sēdes norises laiks: 22.01.2020., 08:45

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

 

L. Sarma

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

 

V. Brūzis

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

K. Zīverte

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja p.i.  

 

A.     Kušķis (I. Staša-Šaršūne)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja              I. Bernovska

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Eduarda Smiļģa ielā 25 (58. grupa, 211. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, citā starpā iekļaut nosacījumus:

 1. ēkas fasāžu risinājumu variantus iesniegt izvērtēšanai Būvvaldē projektēšanas laikā (līdz būvprojekta iesniegšanai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai);
 2. veidojot stūra apjomu, izskatīt iespēju kompozicionāli atdalīt stūra apjomu un garenapjomu gar Strazdu ielu, izskatīt iespēju arī par vienlaidus jumta kores sadalīšanu apjomos;
 3. izvērtēt koka dēļu apšuvuma detalizāciju atbilstoši tehnoloģiskajām iespējām, materiāla struktūrai un pielietot vēsturiskos detaļu izbūves risinājumus;
 4. veidojot mazāko divu stāvu apjomu vienlaidus stikla fasādē, kā arī kāpņu telpas logus, meklēt līdzsvaru starp energoefektivitāti, ergonomiku un estētiku.

 

 1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve Slokas ielā 161 (80. grupa, 362. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, citā starpā iekļaut nosacījumus:

 1. ēkas fasāžu risinājumu variantus iesniegt izvērtēšanai Būvvaldē projektēšanas laikā (līdz būvprojekta iesniegšanai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai);
 2. vēlams pret Kurzemes prospektu paredzēt daļu no garas fasādes stiklojuma;
 3. saglabāt vēsturisko ainavisko kvalitāti (priežu kāpu veidotie uzbērumi zemesgabalā ziemeļu pusē, ziemeļaustrumu pusē, dienvidaustrumu pusē, dienvidu pusē) gan Slokas ielas pusē, gan Kurzemes prospektā pusē.

 

 1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 599. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju precizēt insolācijas shēmu kopsakarā ar blakus zemesgabala Dumbrāja ielā 27B apbūvi un pievienot apbūvējamās teritorijas šķērsgriezumu ar perspektīvā blakus zemesgabalā iespējamās ēkas shematisku attēlojumu (Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 290. punkts);
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc precizētās informācijas saņemšanas, ja izpildās insolācijas prasības, izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaut nosacījumus:
 4. a) ēkas fasāžu risinājumu un nojumes arhitektoniskos risinājumu (vai paredzēt citus risinājumus, kas vizuāli samazina autostāvvietas platības skatā no augšas) variantus iesniegt izvērtēšanai Būvvaldē projektēšanas laikā (līdz būvprojekta iesniegšanai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai);
 5. b) balkonu krāsu, konstrukciju risinājumā un ritmā atteikties no nejaušības principa;
 6. c) pamatot ēkas novietni funkcionāli un rast risinājumu, kas organiski iekļausies esošajā un plānotajā ēku grupas pie Dumbrāja ielas – Anniņmuižas bulvāra arhitektoniskajā veidolā;
 7. d) 12-14 stāva līmeņa apjoma risinājumu veidot arhitektoniski, kas organiski samazina stāvu platību, nevis tikai utilitāri atrisina izsauļojumu;
 8. e) pazemes autostāvvietas jumts maksimāli apzaļumojams, samazinot cietā seguma platības gan autostāvvietu zonā, gan labiekārtojuma zonā, samazinot gājēju celiņu platību, priekšroku dodot zālāja platībai un zemiem apstādījumiem;
 9. f) autostāvvietas ārsienas gan pie robežas ar kaimiņu zemesgabalu, gan iekšpagalma pusē norobežojušie stādījumi risināmi ainaviski kvalitatīvi, dažādojot pielietoto augu sortimentu, izvairīties no vienveidīgas monotonas sienas efekta.

 

 1. Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Dumbrāja ielā 27B (93. grupa, 117. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju iesniegt pārskatāmu insolācijas shēmu, izvērtējot noēnojumu Dumbrajā ielā 29 (RTIAN punkts);
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc precizētās informācijas saņemšanas, ja izpildās insolācijas prasības, izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaut nosacījumu: stāva autostāvvietas fasādes pret pagalmu un iedzīvotāju atpūtas zonām, kā arī pie galvenās ieejas ēkā risināt arhitektoniski, samazinot tehniskās būves un funkcijas efektu ar apdares materiālu palīdzību vai daļu platības atvēlot publiskai funkcijai.

 

 1. Biroju ēkas pārbūve Dēļu ielā 4 (050. grupa, 0007., 0008., 0010., 0124. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, citā starpā iekļaut nosacījumus:

 1. izstrādāt papildu risinājumus fasādes apdares veida (toņu) proporcionālajam sadalījumam ēkas spārnam daļā, kur paredzēti divi jauni stāvi;
 2. iekļaut būvprojektā nepieciešamo autostāvvietu aprēķinu savā zemesgabalā esošajām ēkām (pēc robežu pārkārtošanas);
 3. iecere robežās nodrošināt pārbūvējamai biroju ēkai funkcionāli un normatīvi nepieciešamās autostāvvietas, velo novietnes u.c. ēkas funkcijām nepieciešamo labiekārtojumu (Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 94.punkts).

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve, sporta kompleksa demontāža Ezermalas ielā 30 (084. grupa, 2131. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 1. Īslaicīgas lietošanas būves jaunbūve Kaļķu ielā 1A (7. grupa, 96. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 1. Rīgas Centrāltirgus zivju paviljona pārbūve Centrāltirgus ielā 3 k-4

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu; b) saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu; c) ēkas plānojumā skaidri nodalīt viesnīcas un dzīvojamo telpu grupas; d) samazināt ēkas augstumu pret blakus zemesgabalā Staraja Rusas ielā 12A esošo koka ēku;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc augstāk minētā izpildes skatīt atkārtoti.

 

 1. Jogas apmācības centrs ar kafejnīcas telpām un dzīvokļiem Kalnciema ielā 9, Rīgā (61. grupa, 53. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu; b) veikt padziļinātu apbūves silueta analīzi ar mērķi pamatot pārbūvējamās ēkas kā arhitektoniska akcenta nepieciešamību vai ēkas iekļaušanos kopējā apbūves grupā, grupu traktējot kā arhitektonisku akcentu; c) pilnveidot saglabājamās vēsturiskās koka ēkas vai tās fragmenta arhitektoniskās vērtības uztveri attiecībā pret jaunajiem apjomiem, padarot apjomus un to attiecības savstarpēji skaidri nolasāmas; d) uzlabot jaunbūvju arhitektonisko risinājumu un pārdomāt apjomu izkārtojumu;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc augstāk minētā izpildes skatīt atkārtoti.

 

 

0 Patīk
529 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.