RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 27 (29.06.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšnieces p.i. K. Ermansone
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A. Maderniece
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 21. grunts), Jūrmalas gatvē saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 48, 43 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 21. grunts);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 48, 56 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 21. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 443,93 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 16 (82. grupa, 81. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 133A (117. grupa, 2123. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 19 (60. grupa, 60. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 21/21 cm Rīgā, Kalnciema ielā 19 (60. grupa, 60. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003), posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dauguļu ielā 26 (105. grupa, 517. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0553) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 127 (44. grupa, 111. grunts) un Rīgā, Maskavas ielā bez numura (44. grupa, 2012. grunts), pie Maskavas ielas 127

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā bez numura (78. grupa, 403. grunts), pie Maskavas ielas 256 k-1 un par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (78. grupa, 2172. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm, 1 zirgkastaņu ø 38 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (78. grupa, 403. grunts), pie Maskavas ielas 256 k-1;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (78. grupa, 2172. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 84 (72. grupa, 181. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā bez numura (70. grupa, 2066. grunts), pie Vaidavas ielas 2 k-1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 31, 26, 22 cm, 1 papeli ø 76 cm Rīgā, Vaidavas ielā bez numura (70. grupa, 2066. grunts), pie Vaidavas ielas 2 k-1 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 933,97  EUR (deviņi simti trīsdesmit trīs euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 18.08.2020. līdz 31.08.2020. rīkot publisko apspriešanu par 3 bērzu ø 46, 46, 32 cm, 1 ozola ø 38 cm, 1 liepas ø 36 cm, 1 oša ø 38 cm Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.08.2020. Ne vēlāk kā līdz 17.08.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts) (šajā gadījumā Katrīnas dambja un Piena ielas krustojumā).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 56. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0018) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm, 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 56. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0018) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 7 (84. grupa, 237. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 purva bērzus ø 47, 51 cm un 2 priedes ø 24, 27/28 cm Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 7 (84. grupa, 237. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1092,76 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit divi euro, septiņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Līču ielā 9 (113. grupa, 2050. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielā 12 (64. grupa, 276. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 10 (106. grupa, 981. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 91 cm Rīgā, Sējas ielā 10 (106. grupa, 981. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 51,79 EUR (piecdesmit viens euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 47 (75. grupa, 297. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 47 (75. grupa, 297. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mālu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 0026), pie Mālu ielas 21

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 22 (56. grupa, 102. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses, pie Ventspils ielas 22 (56. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 47, 43, 30 cm, 1 liepu ø 54 cm un 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts) (inventarizācijas Nr. 2688, 2778, 2852, 2866, 2887);
 2. atļaut cirst:
  • 12 bērzus ø 70, 61, 74, 58, 51, 43, 52, 47, 32, 49, 43, 30 cm, 12 kļavas ø 57, 53, 42/48, 52, 39/59, 55, 18/15 (celma caurmērs 25 cm), 45, 41, 45, 33/30, 40 cm, 1 Pensilvānijas osi ø 43 cm, 2 apses ø 34, 18/22/16 cm, 1 spilvaugļu papeli ø 60 cm, 1 gobu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 2 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 26/23/24 cm, 1 Tatārijas kļavu ø 20 cm, 1 blīgznu ø 14/10/17 (celma caurmērs 20 cm) un 1 liepu ø 54 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts);
  • 1 apsi ø 46 un 1 ošlapu kļavu ø 21/30 cm Rīgā, Ventspils ielā 22 (56. grupa, 102. grunts);
  • 2 kļavas ø 21, 11/21/33 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses, pie Ventspils ielas 22 (56. grupa, 87. grunts);
 1. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, 11. novembra krastmalas sarkanajās līnijās (1. grupa, 9000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 001 2017)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 54 cm Rīgā, 11. novembra krastmalas sarkanās līnijas (1. grupa, 9000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 001 2017);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (33. grupa, 24. grunts) un Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (33. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 33, 32, 27 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (33. grupa, 24. grunts) un 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (33. grupa, 133. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pils ielā 5 (8. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 115 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) Rīgā, Pils ielā 5 (8. grupa, 4. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.09.2020. līdz 14.09.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 45, 28 cm un 2 gobu ø 26, 17 (celma caurmērs 24 cm) cm ciršanu Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.08.2020. Ne vēlāk kā līdz 31.08.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts), šajā gadījumā planšete jānovieto Skolas ielas pusē, cilvēkiem labi redzamā vietā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 8 (17. grupa, 147. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0062) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 25.08.2020. līdz 07.09.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 82 cm Rīgā, Duntes ielā 8 (17. grupa, 147. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0062) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.08.2020. Ne vēlāk kā līdz 24.08.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Duntes ielā 8 (17. grupa, 147. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0062);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Baznīcas ielā 19/23 (20. grupa, 102. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Baznīcas ielā 19/23 (20. grupa, 102. grunts).

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Klusajā ielā 15 (25. grupa, 79. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Klusajā ielā 15 (25. grupa, 79. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Struktoru ielā bez numura (89. grupa, 2172. grunts), pie ēkas Struktoru ielā 4A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 41 (128. grupa, 291 grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 melnalkšņus ø 53, 45/46/28, 47, 45 cm Rīgā, Kanāla ielā 41 (128. grupa, 291 grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Kanāla ielā 41 (128. grupa, 291 grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 089 2085 un Biķernieku ielā 50 (89. grupa, 182. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 2 robīnijas ø 22, 31 cm Rīgā, Biķernieku ielā 50 (89. grupa, 182. grunts);
  • 2 robīnijas ø 37, 36/33 cm Rīgā, zemesgabalā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 089 2085;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 723,96 EUR (septiņi simti divdesmit trīs euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 122 2103, pie Mežciema ielas 39B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ievu ø 38 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 122 2103, pie Mežciema ielas 39B;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2 (92. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Pudiķa ielā 31 (89. grupa, 322. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 robīnijas ø 33/36 cm ciršanu Rīgā, Pudiķa ielā 31 (89. grupa, 322. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 018 9999, pie Hanzas ielas 16A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 55, 54 cm Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 018 9999, pie Hanzas ielas 16A;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 018 9999, pie Hanzas ielas 16A;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 603,30 EUR (seši simti trīs euro, trīsdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 14 (114. grupa, 150. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 63 cm Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 14 (114. grupa, 150. grunts) ciršanu.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0228, pie Annas Sakses ielas 17

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ošlapu kļavu ø 8/8/23/33 cm Rīgā, Annas Sakses ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0228, pie Annas Sakses ielas 17;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
561 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.