RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 14 (30.03.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, Komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamentaVides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecību 410 kokus zemesgabalos:
 • Rīgā, Rostokas ielā 61 (93. grupa, 2232. grunts) 9 liepas ø 26, 19, 21, 23, 19, 20, 26, 24, 25cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 2243. grunts) 1 melnalksni ø 20/7 cm, 2 ievas ø 26, 15 cm, 1 vītolu ø 50 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9020) 5 kļavas ø 48, 21, 28, 25, 68 cm, 2 zirgkastaņas ø 63, 59 cm, 13 melnalkšņus ø 62, 70, 21, 59, 61, 60, 53, 62, 64, 60, 65, 64, 61cm, 1 bērzu ø 57 cm, 1 lapegli ø 55 cm, 4 ozolus ø 70, 55, 53, 73 cm, 1 vītolu ø 32 cm, 3 liepas ø 17, 16, 18/17 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0085) 3 kļavas ø 30/21, 30, 35 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9000. grunts) 4 kļavas ø 38, 20, 15, 20 cm, 1 melnalksni ø 33 cm, 2 bērzus ø 43, 60 cm, 1 papeli ø 30/30 cm, 1 ievu ø 10/15/15/30/25/20/20/10/10/15 cm, 48 vītolus ø 20, 20, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 35, 35, 50, 25, 25, 50, 40, 45, 35, 20, 30, 45, 45, 40, 25, 20, 30, 35, 35, 40, 25, 30, 25, 20, 40, 20, 50, 45, 40, 35, 20, 25, 25, 45, 35, 50, 30, 20, 20, 35 cm, 3 liepas ø 17, 62, 19 cm;
 • Rīgā, Čuguna ielā 10 (82. grupa, 599. grunts) 1 bērzu ø 50 cm;
 • Rīgā, Salgales ielā 2 (82. grupa, 234. grunts) 1 ozolu ø 80 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 224. grunts) 1 kļavu ø 54 cm, 1 melnalksni ø 40 cm, 9 bērzus ø 46, 31, 21, 36, 25, 43, 31, 45, 43 cm, 5 papeles ø 35, 38, 26, 26, 34 cm, 5 ozolus ø 27, 43, 15, 23/30, 30 cm, 1 pīlādzi ø 25 cm, 14 liepas ø 62, 30, 20/20/14, 40/59, 42/48, 31/34/34, 60/40/63/60/19, 45/42, 32/45, 17/27/21, 15, 26, 12/14, 14/14 cm;
 • Rīgā, Čuguna ielā 14 (82. grupa, 197. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2726) 4 melnalkšņus ø 60, 41, 30, 38 cm, 6 bērzus ø 41, 49, 30, 36, 47, 39 cm, 1 ievu ø 21/18/18 cm, 1 ozolu ø 23 cm, 3 šķetras ø 51, 31, 31/35 cm;
 • Rīgā, Čuguna ielā 12 (82. grupa, 223. grunts) 1 ievu ø 25/20/15/15 cm;
 • Rīgā, Platones ielā 2A (82. grupa, 277. grunts) 1 kļavu ø 20 cm, 13 melnalkšņus ø 32, 37, 30, 27/30/28, 30/28, 25, 18, 18, 54, 15, 20, 38, 35/15 cm, 30 bērzus ø 25, 42, 32, 47, 33, 29, 74, 27, 35, 35, 29/28/20, 20/35, 25, 20, 28, 18, 43/26, 20, 29/36, 41, 47/34, 29, 23, 33, 48, 36/39, 28, 37/13, 50, 35 cm, 1 papeli ø 22 cm, 2 ievas ø 23, 20/14/13/20/25/25/28/10/15/15/10/10/20/20/25 cm, 3 vītolus ø 36, 70, 20/15 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9022) 1 kļavu ø 30 cm, 2 zirgkastaņas ø 45, 35 cm, 1 egli ø 18 cm, 1 ozolu ø 55 cm, 2 liepas ø 38, 46/46 cm;
 • Rīgā, Platones ielā 3 (82. grupa, 488. grunts) 3 melnalkšņus ø 15, 15, 40 cm, 12 bērzus ø 35, 35, 20, 25, 25, 20/28, 30, 25, 30, 23, 35/35, 65 cm, 3 egles ø 20, 15, 35 cm, 1 ozolu ø 55 cm;
 • Rīgā, Gaviezes ielā 4A (82. grupa, 332. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1024) 1 kļavu ø 14/10/10 cm, 4 bērzus ø 21, 44, 20, 19 cm, 3 vītolus ø 20, 23/9, 10/15 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 714. grunts) 2 melnalkšņus ø 45, 48 cm, 7 bērzus ø 30, 35, 27, 20, 21, 19, 25 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 533. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0514) 1 kļavu ø 38 cm, 5 melnalkšņus ø 30, 33, 35, 30/33, 40 cm, 4 bērzus ø 38, 43, 50, 30 cm, 1 vītolu ø 49 cm;
 • Rīgā, Čuguna ielā 18 (82. grupa, 2656. grunts) 3 kļavas ø 15, 52, 16 cm, 5 melnalkšņus ø 51, 15, 58, 35, 28, 23 cm, 7 bērzus ø 40, 15, 39, 45, 37, 16, 43 cm, 2 ievas ø 22, 20/15/12/25/22 cm;
 • Rīgā, Gaviezes ielā 2 (82. grupa, 331. grunts) 3 melnalkšņus ø 53, 43, 46 cm, 1 papeli ø 37 cm, 6 ievas ø 21, 18, 22, 19, 25, 18 cm;
 • Rīgā, Gaviezes ielā 4 (82. grupa, 332. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1022) 1 priedi ø 30 cm, 2 bērzus ø 40, 60/38 cm, 3 ozolus ø 20/10, 20, 25 cm;
 • Rīgā, Gaviezes ielā 6A (82. grupa, 1057. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1023) 1 kļavu ø 27 cm, 1 zirgkastaņu ø 40 cm, 2 melnalkšņus ø 10/14, 30 cm, 23 bērzus ø 32, 48, 20, 15, 20, 44, 29, 25, 45, 17, 29, 31, 23, 22, 15, 50, 39, 28, 39, 15, 23, 27, 15 cm, 6 egles ø 21, 25, 43, 35, 22, 43 cm, 2 ievas ø 15, 30 cm, 2 ozolus ø 60, 31 cm, 2 vītolus ø 20/15/20/15, 21 cm, 3 liepas ø 30, 28/26, 49 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2174. grunts) 1 bērzu ø 35 cm, 1 egli ø 20 cm, 2 ozolus ø 25, 80 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9001) 7 kļavas ø 20, 22, 22, 22, 26, 19, 22 cm, 7 melnalkšņus ø 54, 48, 20, 36, 41, 25, 30 cm, 6 bērzus ø 30, 32, 59, 24, 23, 41 cm, 2 papeles ø 36, 35 cm, 2 ievas ø 20, 18 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9012) 6 bērzus ø 41, 44, 43, 50, 32, 24/32 cm, 1 egli ø 15 cm, 3 vītolus ø 20/20/10/15, 25/20/18/16/10, 18/20/15/12/10 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 994. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0292) 1 kļavu ø 19/13 cm, 5 melnalkšņus ø 39, 38, 26, 20, 49/50 cm, 2 papeles ø 35, 26 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2180. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0743) 3 melnalkšņus ø 46, 41, 55 cm, 7 bērzus ø 51, 54, 40/28, 17, 31, 29, 29 cm, 1 vītolu ø 28 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2177. grunts) 1 kļavu ø 39 cm, 17 melnalkšņus ø 32, 22/28, 8/14, 20/20, 12/27, 24, 23/26/13, 25/29, 25, 31, 29, 22, 29, 31, 32, 24/24/22/28, 38/27/35/41/45/39/21/38 cm, 4 bērzus ø 24, 19/9, 59, 43 cm, 1 vītolu ø 37 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2181. grunts) 3 melnalkšņus ø 20/21, 28, 24 cm, 1 bērzu ø 16 cm, 6 papeles ø 41, 29, 27, 19, 35, 18 cm, 1 vītolu ø 28 cm;
 • Rīgā, Gaviezes ielā 8A (82. grupa, 417. grunts) 2 tūjas ø 25, 30 cm;
 • Rīgā, Gaviezes ielā 5 (82. grupa, 572. grunts) 1 ozolu ø 35 cm;
 • Rīgā, Gaviezes ielā 13 (82. grupa, 514. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0500) 1 melnalksni ø 60 cm;
 • Rīgā, Vilkupurva ielā 24 (82. grupa, 211. grunts) 1 bērzu ø 33 cm, 2 apses ø 20, 83 cm, 1 ozolu ø 63 cm, 1 vītolu ø 64 cm, 2 liepas ø 52, 52 cm;
 • Rīgā, Vilkupurva ielā 26 (82. grupa, 210. grunts) 1 ozolu ø 25 cm, 3 vītolus ø 20/18/23/20, 58, 80 cm;
 • Rīgā, Mūkupurva ielā 18 (99. grupa, 31. grunts) 1 bērzu ø 28 cm, 1 ozolu ø 26 cm, 9 vītolus ø 18, 18, 18, 20, 20, 22, 25, 25, 28 cm, 1 priedi ø 20 cm;
 • Rīgā, Kārklu ielā 8 (99. grupa, 2183. grunts) 1 kļavu ø 20 cm, 1 vītolu ø 30 cm;
 • Rīgā, Kārklu ielā 6 (99. grupa, 32. grunts) 2 bērzus ø 15, 40 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (99. grupa, 308. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0303) 1 kļavu ø 20/20 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 2408) 4 bērzus ø 18, 18, 11/24, 28/43 cm, 6 vītolus ø 16, 18/22, 22, 24, 22/25, 28 cm;
 1. pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 98 053,58 EUR (deviņdesmit astoņi tūkstoši piecdesmit trīs euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 27 (103. grupa, 32. grunts) un Rīgā, Birzes ielā 27A (103. grupa, 121. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 21B (73. grupa, 359. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0537) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 papeles ø 110, 116, 66, 58, 58, 44, 68, 75, 43 cm, 1 ievu ø 29 cm, 2 tūjas ø 14/14 (celma caurmērs 27 cm), 27 cm, 1 bērzu ø 47 cm, 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 21B (73. grupa, 359. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0537) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2887,29 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Brīvības ielā 188 (27. grupa, 71. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 21.04.2020. līdz 06.05.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 31 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 188 (27. grupa, 71. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.04.2020. Ne vēlāk kā līdz 20.04.2020. iesniegt planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.04.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie Brīvības ielas 188 ēkas fasādes, Brīvības ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 1A (121. grupa, 306. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Tīnūžu ielā 1A (121. grupa, 306. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzērvju ielā 2 (47. grupa, 129. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Dzērvju ielā 2 (47. grupa, 129. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 9 (17. grupa, 2026. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm un 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Laktas ielā 9 (17. grupa, 2026. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 576,27 EUR (pieci simti septiņdesmit seši euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Auduma ielā 29 (91. grupa, 2195. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 33, 34 cm un 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Auduma ielā 29 (91. grupa, 2195. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 386,74 EUR (trīs simti astoņdesmit seši euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 9A (84. grupa, 537. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 priedes ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 22, 24, 25, 25, 26, 26, 30, 31, 33 cm, 5 kļavas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 26, 26/26, 30, 32 cm, 4 ošlapu kļavas ø 20, 26, 22, 27 cm, 1 osi ø 23 cm, 2 bērzus ø 20, 33 cm Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 9A (84. grupa, 537. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4289,97 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Ceriņu ielā 13 (82. grupa, 754. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0590)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 vītola ø 39 cm ciršanu Rīgā, Ceriņu ielā 13 (82. grupa, 754. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0590).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vaidelotes ielā 14 (67. grupa, 280. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 27 cm Rīgā, Vaidelotes ielā 14 (67. grupa, 280. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 49,17 EUR (četrdesmit deviņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijā 2 (93. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 43, 45 cm Rīgā, Imantas 3. līnijā 2 (93. grupa, 107. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 97,62 EUR (deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Usmas ielā 10 (64. grupa, 46. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (64. grupa, 465. grunts), pie Usmas ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 vītolu ø 58 cm Rīgā, Usmas ielā 10 (64. grupa, 46. grunts);
  • 1 liepu ø 54 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (64. grupa, 465. grunts), pie Usmas ielas 10;
 1. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 32 (106. grupa, 814. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0800) un Sējas ielas sarkanajās līnijās, pie Sējas ielas 32 (106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0389)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jelgavas ielā 63 (54. grupa, 18. grunts), pie ēkas Satiksmes ielā 3

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 70 cm Rīgā, Jelgavas ielā 63 (54. grupa, 18. grunts), pie ēkas Satiksmes ielā 3.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 52B (99. grupa, 713. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 52B (99. grupa, 713. grunts).

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Bišu ielā 1 (58. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 Pensilvānijas oša ø 68 cm ciršanu Rīgā, Bišu ielā 1 (58. grupa, 58. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 (54. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 38, 45 cm Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 (54. grupa, 27. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vestienas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 071 0137)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 99, 70/86 cm Rīgā, Vestienas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 071 0137).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kraujas ielā 2 (127. grupa, 254. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 48, 46 cm Rīgā, Kraujas ielā 2 (127. grupa, 254. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Kraujas ielā 2 (127. grupa, 254. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 14 (116. grupa, 123. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ainažu ielā 12 (92. grupa, 239. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 baltegles ø 48, 49 cm Rīgā, Ainažu ielā 12 (92. grupa, 239. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 441,66 EUR (četri simti četrdesmit viens euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 31 (68. grupa, 287. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Tilta ielā 14 (16. grupa, 93. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 42 cm Rīgā, Tilta ielā 14 (16. grupa, 93. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 papeli ø 66 cm Rīgā, Tilta ielā 14 (16. grupa, 93. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 158,90 EUR (viens simts piecdesmit astoņi euro, deviņdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Brēmenes ielā 21 (84. grupa, 2083. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 43 cm Rīgā, Brēmenes ielā 21 (84. grupa, 2083. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 24 (84. grupa, 272. grunts) un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0271

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Īpašuma departamentam:
  • 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Stokholmas ielā 24 (84. grupa, 272. grunts);
  • 1 bērzu ø 50 cm, 1 kļavu ø 30/30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0271;
 1. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 21 (84. grupa, 451. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 52, 40 cm Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 21 (84. grupa, 451. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 48 cm Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 21 (84. grupa, 451. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
472 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.