Akceptēts projekts, kas no plūdu draudiem pasargās Rīgas iedzīvotājus Bolderājas, Daugavgrīvas un Buļļu apkaimēs

Projektu realizē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Projekta „Bolderājas pret plūdu pasākumi” mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunojot un izbūvējot aizsargdambi un caurtekas-regulatorus. Projekts tiek realizēts 2014.- 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros.

Projekta ietvaros veiktie pretplūdu pasākumi no plūdu draudiem pasargās Rīgas iedzīvotājus Bolderājas apkaimē.

Pašreiz norisinās būvprojekta “Bolderājas pret plūdu pasākumi” izstrāde, ko plānots pabeigt nākamā gada sākumā.

Papildu informācija par projektu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: www.rdpad.lv

0 Patīk
754 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts